home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Informacinės duomenų bazės
2014-11-03

Lietuvos virtuali biblioteka

elaba_logo_lt_LT.jpg

Lietuvos akademinė e. biblioteka eLABa yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

eLABa sukurta plėtojant LABT projektą ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus – „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“.

eLABa yra kuriama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“ (Valstybės žinios, 2006 m., Nr. 81-3212, įsigaliojo 2006 m. liepos 26 d.).

Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus ir šitaip sudaryti prielaidas suformuoti Lietuvos akademinę e. biblioteką.

eLABa sudaro 6 mokslo ir studijų e. dokumentų kolekcijos:

 • ETD – studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūroms teikiamų darbų apžvalgos;
 • žurnalai – periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai/žurnalai bei mokslo populiarinimo leidiniai/žurnalai, išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
 • knygos – monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu;
 • pranešimai – pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
 • ataskaitos – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
 • empiriniai duomenys – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

eLABa naudoja naujovišką talpyklų programinę įrangą Fedora ir išplėtotą infrastruktūrą, leidžiančią kaupti įvairių tipų mokslo ir studijų objektus ir garantuojančią šių objektų metaduomenų teikimą OAI-PMH protokolu OAI DC, OAI ETD-MS ir MARCXML formatais. eLABa nuolat pildoma naujais visateksčiais dokumentais. Didžiąją dalį visų sukauptų dokumentų sudaro magistro baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos. Taip pat nemažai sukaupta mokslo žurnalų straipsnių.

Naujoviška ir perspektyvi eLABa architektūra dera ir yra integruota su Europos ir pasaulio tarptautiniais AP talpyklų projektais, tokiais kaip NDLTD, DRIVER, OpenAIRE, DART-Europe, Peer ir kt.

- See more at: http://www.labt.lt/Projektai/#sthash.HZQuxEaf.dpuf

Lietuvos akademinė e. biblioteka eLABa yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

eLABa sukurta plėtojant LABT projektą ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus – „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“.

eLABa yra kuriama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“ (Valstybės žinios, 2006 m., Nr. 81-3212, įsigaliojo 2006 m. liepos 26 d.).

Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus ir šitaip sudaryti prielaidas suformuoti Lietuvos akademinę e. biblioteką.

eLABa sudaro 6 mokslo ir studijų e. dokumentų kolekcijos:

 • ETD – studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūroms teikiamų darbų apžvalgos;
 • žurnalai – periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai/žurnalai bei mokslo populiarinimo leidiniai/žurnalai, išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
 • knygos – monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu;
 • pranešimai – pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
 • ataskaitos – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
 • empiriniai duomenys – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

eLABa naudoja naujovišką talpyklų programinę įrangą Fedora ir išplėtotą infrastruktūrą, leidžiančią kaupti įvairių tipų mokslo ir studijų objektus ir garantuojančią šių objektų metaduomenų teikimą OAI-PMH protokolu OAI DC, OAI ETD-MS ir MARCXML formatais. eLABa nuolat pildoma naujais visateksčiais dokumentais. Didžiąją dalį visų sukauptų dokumentų sudaro magistro baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos. Taip pat nemažai sukaupta mokslo žurnalų straipsnių.

Naujoviška ir perspektyvi eLABa architektūra dera ir yra integruota su Europos ir pasaulio tarptautiniais AP talpyklų projektais, tokiais kaip NDLTD, DRIVER, OpenAIRE, DART-Europe, Peer ir kt.

- See more at: http://www.labt.lt/Projektai/#sthash.HZQuxEaf.dpuf

Lietuvos akademinė e. biblioteka eLABa yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

eLABa sukurta plėtojant LABT projektą ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus – „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“.

eLABa yra kuriama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“ (Valstybės žinios, 2006 m., Nr. 81-3212, įsigaliojo 2006 m. liepos 26 d.).

Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus ir šitaip sudaryti prielaidas suformuoti Lietuvos akademinę e. biblioteką.

eLABa sudaro 6 mokslo ir studijų e. dokumentų kolekcijos:

 • ETD – studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūroms teikiamų darbų apžvalgos;
 • žurnalai – periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai/žurnalai bei mokslo populiarinimo leidiniai/žurnalai, išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
 • knygos – monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu;
 • pranešimai – pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
 • ataskaitos – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
 • empiriniai duomenys – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

eLABa naudoja naujovišką talpyklų programinę įrangą Fedora ir išplėtotą infrastruktūrą, leidžiančią kaupti įvairių tipų mokslo ir studijų objektus ir garantuojančią šių objektų metaduomenų teikimą OAI-PMH protokolu OAI DC, OAI ETD-MS ir MARCXML formatais. eLABa nuolat pildoma naujais visateksčiais dokumentais. Didžiąją dalį visų sukauptų dokumentų sudaro magistro baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos. Taip pat nemažai sukaupta mokslo žurnalų straipsnių.

Naujoviška ir perspektyvi eLABa architektūra dera ir yra integruota su Europos ir pasaulio tarptautiniais AP talpyklų projektais, tokiais kaip NDLTD, DRIVER, OpenAIRE, DART-Europe, Peer ir kt.

- See more at: http://www.labt.lt/Projektai/#sthash.HZQuxEaf.dpuf

Lietuvos akademinė e. biblioteka eLABa yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla.

2016 m. sausio 22 d. įvykusiame konsorciumo visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja administruojanti institucija. Ja tapo Vytauto Didžiojo universitetas, kuris administruojančios institucijos funkcijas vykdys 2016–2017 m.

 

eLABa sukurta plėtojant LABT projektą ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus – „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“.

eLABa yra kuriama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“ (Valstybės žinios, 2006 m., Nr. 81-3212, įsigaliojo 2006 m. liepos 26 d.).

Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentus ir šitaip sudaryti prielaidas suformuoti Lietuvos akademinę e. biblioteką.

eLABa sudaro 6 mokslo ir studijų e. dokumentų kolekcijos:

 • ETD – studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūroms teikiamų darbų apžvalgos;
 • žurnalai – periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai/žurnalai bei mokslo populiarinimo leidiniai/žurnalai, išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
 • knygos – monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu;
 • pranešimai – pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
 • ataskaitos – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
 • empiriniai duomenys – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

eLABa naudoja naujovišką talpyklų programinę įrangą Fedora ir išplėtotą infrastruktūrą, leidžiančią kaupti įvairių tipų mokslo ir studijų objektus ir garantuojančią šių objektų metaduomenų teikimą OAI-PMH protokolu OAI DC, OAI ETD-MS ir MARCXML formatais. eLABa nuolat pildoma naujais visateksčiais dokumentais. Didžiąją dalį visų sukauptų dokumentų sudaro magistro baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos. Taip pat nemažai sukaupta mokslo žurnalų straipsnių.

Naujoviška ir perspektyvi eLABa architektūra dera ir yra integruota su Europos ir pasaulio tarptautiniais AP talpyklų projektais, tokiais kaip NDLTD, DRIVER, OpenAIRE, DART-Europe, Peer ir kt.

 

Nauja! Lietuvos virtualiosios bibliotekos naujoji Primo naudotojo sąsają lietuvių ir anglų kalbomis.

Apie eLABa

 

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt