home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Inovacijų perdavimas
2006-08-28

FAO projektas „Informavimo, komunikacijos ir žinių sistemos apie tausojantį ir ekologinį žemės ūkį tobulinimas“

logo_fao.jpg

Tai Jungtinių Tautų maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) projektas, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų pusių, dirbančių šioje srityje

Projektą Lietuvoje koordinuoja Žemės ūkio ministerija, vykdytojas – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI), dalyviai ir suinteresuotos pusės: Ekologinės žemdirbystės asociacija „Gaja“, VšĮ „Tatulos programa“, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos vartotojų institutas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ekologiškų produktų gamintojai ir perdirbėjai, prekybininkai, mokslo institucijos, vartotojai.

Ekologiškai ūkininkaujančių skaičius ir ekologiškų produktų rinka šalyje auga sparčiais tempais, tačiau pagal atliktus tyrimus vartotojams trūksta tinkamos informacijos apie tokių produktų naudą bei jų ženklinimą. Savo veiklą turėtų tobulinti ir nevyriausybinės organizacijos, dirbančios šioje srityje. Ekologiškų produktų vartojimas dar tik pradeda vystytis miestuose ir, palyginti su įprastinių produktų suvartojimu, yra tikrai menkas, nes vartotojai kol kas renkasi pagal kainą, o ne pagal kokybę. Gamintojai ir kitos suinteresuotos grupės vis geriau susipažįsta su ekologinės žemdirbystės gamybos metodais ir jų pritaikymu praktikoje.

Įgyvendinant šį projektą, buvo tobulinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, informacinis aprūpinimas ir poreikiai, suorganizuota keletas mokomųjų ir rinkodaros renginių, parengti ilgalaikės vartotojų informavimo programos pagrindai (tikimasi 50 proc. ES finansavimo) apie ekologiškų produktų privalumus, jų žymėjimą, skirtumus nuo tradicinių produktų, galimybes jų įsigyti.

LAEI pagal šį FAO projektą suorganizavo keletą seminarų, susijusių su ekologiniu žemės ūkiu, rinkodaros priemonėmis, skatinančiomis ekologiškų produktų vartojimą. Birželio 4–8 d. ir rugpjūčio 27–31 d. Bukiškių žemės ūkio mokykloje LAEI suorganizavo mokymo kursus konsultantams, turintiems aukštąjį agrarinį-gamtosauginį išsimokslinimą ir baigusiems kursus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą (kodas 296185005).

Pagal šią Ekologinės žemės ūkio gamybos mokymo programą konsultantams dėstyti gali asmenys, turintys ekologinio ūkininkavimo dėstymo ir konsultavimo patirties bei parengę dalykinę mokymo metodinę medžiagą pagal mokymo programą. Kursuose dėstė garsūs ekologinio ūkininkavimo srities žinovai: prof. habil. dr. V. Žekonienė, prof. dr. B. Bakutis, prof. A. Svirskis, dr. N. Daugėlienė, dr. A. Gavenauskas, P. Mierauskas.

Siekiant didinti paklausą, tikslinga organizuoti informacines kampanijas ir informuoti vartotojus apie ekologiškų produktų privalumus, galimybes jų įsigyti Lietuvoje ir nurodyti skirtumus tarp ekologiškų ir tradicinių produktų.

Finansavimą galima gauti, teikiant programą pagal vidaus rinkos skatinimo priemones (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2826/2000 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1071/2005). Programa – tai nuoseklus priemonių rinkinys. Pageidautina, kad programos būtų daugiametės ir gana plačiai taikomos, kad tikslinėms rinkoms būtų padarytas ženklus poveikis. Programos, vykdomos daugiau nei vienos valstybės narės rinkose, – prioritetinės.

Jei šakinės ir (arba) tarpšakinės organizacijos nepateikia informavimo programų, t. y. šios organizacijos yra per silpnos parengti tokias programas, kurios apima ekologinę gamybą, kiekviena suinteresuota valstybė narė, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas gaires, sudaro jų specifikacijas ir viešajame konkurse pasirenka programos, kurią ji imasi iš dalies finansuoti, vykdomąją instituciją. Valstybės narės ir pasiūlymą pateikusios organizacijos atitinkamos dalys nustatomos programos pateikimo Komisijai metu. Valstybių narių ir (arba) pasiūlymus pateikusių organizacijų mokėjimai gali būti atliekami iš parafiskalinių mokesčių arba privalomųjų įmokų, programos gali būti nuo 12 iki 36 mėnesių trukmės, iki 3 mln. EUR finansinės apimties, taikomas 50% paramos lygis, ekologiškų produktų programoms kitus 50% gali dengti valstybė.

Galimos programos, suderintos su Kaimo plėtros 2007–2013 m. strategija, kurioje numatoma remti ekologinius ūkius skatinant ekologiškos produkcijos gamybą, duotų dvigubą rezultatą – gamybos Lietuvoje bei lygiagretų pardavimo rinkų užtikrinimą, priemonės:

 • ekologiško maisto vartojimo skatinimas,
 • vartotojų žinių apie ženklinimą gilinimas,
 • išsamios informacijos ir žinių apie ekologinės žemdirbystės naudą teikimas,
 • atskirų gamintojų, perdirbėjų ir gamintojų/perdirbėjų/mažmenininkų grupių, kol kas nedalyvaujančių ekologinėje žemdirbystėje, skatinimas imtis šio gamybos būdo;
 • mažmenininkų, jų grupių ir restoranų skatinimas pardavinėti ekologiškus produktus.

To galėtų būti siekiama dalyvaujant prekybos mugėse ir parodose, organizuojant seminarus, rengiant įvairius spaudinius, stiprinant ryšius su vartotojų asociacijomis, vykdant intensyvų informavimą prekybos vietose. Parengtą programą Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai numatoma pateikti lapkričio mėnesį, tačiau iki to laiko turi būti priimtas principinis sprendimas dėl minėtų 50% finansavimo iš valstybės biudžeto.

Iš projekto lėšų paremti leidiniai, kitos informavimo priemonės:

 1. V. Žekonienė, N. Daugėlienė, B. Bakutis. Ūkininkaujantiems ekologiškai.... Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai. Sudarytoja V. Žekonienė. – LŽŪU, 2006. – 146 P. Baigiama rengti medžiaga dviem knygoms „Augalų kaita ekologinėje žemdirbystėje“ (vadovė prof. V. Žekonienė) ir „Ekologinio ūkio privalumai gyvulininkystėje“ (vadovė dr. I. Skurdenienė).
 2. Lithuanian organic products / Litauische Ökoprodukte (Lietuviški ekologiški produktai). – LAEI, 2005. – (ang., vok.).
 3. Lankstinukai apie ekologiškus maisto produktus: Ekologiški maisto produktai, Ekologiška duona ir duonos produktai, Ekologiškas pienas ir pieno produktai, Ekologiški vaisiai ir daržovės. Kvietimai į ekologiškų produktų parodas bei muges.
 4. Lankstinukai apie gerus ekologinio ūkininkavimo pavyzdžius: A. Giedriko daržovių ekologinis ūkis, A. Balčiūnienės avininkystės ekologinis ūkis, J. Rūtos ekologinis pieno ūkis, R. Mačienės bitininkystės ūkis, V. Kuliešiaus ekologinis sėklininkystės ūkis, Kodėl verta sertifikuoti savo ūkį.
 5. Seminarai (prekybos tinklų, suinteresuotųjų institucijų atstovams, ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams), mokymai (konsultantų mokymo kursai, stažuotė užsienyje).
 6. Radijo laidos (7) apie ekologinį ūkininkavimą bei produktus, informaciniai-reklaminiai straipsniai spaudoje. Lietuvos vartotojų institutas parengė radijo laidų ciklą, kuriame vartotojams pristatė bendrąją informaciją apie ekologiškus produktus, supažindino juos su ekologinio ūkio sertifikavimo procedūromis, gaminamais ekologiškais pieno, duonos, vaisių ir daržovių produktais. Laidose dalyvavo VšĮ „Ekoagros“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio ministerijos, Mitybos centro, Tatulos programos ir kitų institucijų atstovai bei ekologiškų produktų gamintojai. Parengtas laikraščio „15 min.“ informacinis reklaminis puslapis.

 

Parengė V. Skulskis (LAEI, 2618147, virgis@laei.lt)

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt