home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Leidiniai
Pasirinkite metus:   2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2011 metų leidiniai

2012-02-21
Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkiui vertinimo aspektai : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Studijoje nagrinėjami GMO naudojimo Lietuvoje ekonominiai padariniai šalies žemės ir maisto ūkiui. Pasaulyje GMO yra plačiai naudojami, tačiau tai susilaukia įvairių vertinimų. Mokslininkai, politikai ir visuomenė, diskutuodami dėl GMO naudojimo, pabrėžia ne tik biotechnologijų ekonominę naudą gamintojams ir jų gebėjimą naudojant GMO padidinti maisto pasiūlą pasaulyje, bet ir kylančią grėsmę dėl nevaldomo GMO plitimo ir neištirto poveikio žmonių sveikatai. Tyrimo aktualumą lemia liberalėjantis GMO naudojimo teisinis reglamentavimas ES šalyse. ES teisės aktai numato vis daugiau teisių šalių institucijoms apsispręsti dėl platesnio GMO naudojimo. Lietuvos valdžios institucijos, priimdamos sprendimus, privalo atsižvelgti į įvairius šio klausimo aspektus, nuolat stebėti su GMO paplitimu susijusius procesus ir vertinti ekonominius padarinius.

 

Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkiui vertinimo aspektai : Mokslo studija / Audronė Kozlovskaja, Rasa Melnikienė, Ingrida Lukošiutė. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 106 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-26-3

 

2012-02-20
Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m. tobulinimo kryptys : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) yra kritikuojama, nes jos tikslai dažnai nesuderinti su žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, be to, ji silpnai orientuota į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą. Ateities BŽŪP ir jos įgyvendinimo principai gali būti formuojami tik atsižvelgiant į išsamių šios srities tyrimų rezultatus.

 

Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m. tobulinimo kryptys : Mokslo studija / Nelė Jurkėnaitė, Artiom Volkov, Asta Martišiūnaitė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 105 p. : iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-30-0

 

2012-01-03
Lietuvos kaimo raidos tendencijos : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www.jpg

Lietuvoje kaimo vietovės užima daugiau kaip 97 proc. teritorijos, o jose gyvena 33 proc. žmonių. Tačiau nepaisant ES ir Lietuvos valstybės skiriamo dėmesio ir lėšų kaimo ir žemės ūkio plėtrai, kaimas nyksta. Siekiant valdyti šį procesą, būtina identifikuoti jame vykusius ir vykstančius procesus, kritiškai juos įvertinti ir priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnės kaimo raidos.

 

Lietuvos kaimo raidos tendencijos : Mokslo studija / Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 62 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-32-4.

 

2011-12-02
Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2010 >>
Virselis_2010.jpg

Leidinys parengtas pagal 1300 ūkininkų ūkių ir 48 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Leidinyje yra 50 statistinių lentelių, kuriose pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai.

 

2011-11-30
Lietuvos vietovių identiteto panaudojimas jų darniam vystymui : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www.jpg

Teritorinis klausimas yra vienas pagrindinių ES struktūrinės politikos aspektų, kuris akcentuoja būtinybę strateginio planavimo procese atsižvelgti į vietovių privalumus, fizinį, žmogiškąjį ir socialinį kapitalą bei gamtinius išteklius. Taip pat vis dažniau pripažįstama, kad reikia skatinti tiesiogiai su plėtros procesu susijusių skirtingų valdžios lygmenų, organizacijų bei žmonių bendradarbiavimą, dialogą ir partnerystę tarp vietinių veikėjų.

 

Lietuvos vietovių identiteto panaudojimas jų darniam vystymui: Mokslo studija / Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 54 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-28-7

 

2011-11-17
Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai Nr. 2(50) >>
www_Virselis_2(50).jpg

Leidinyje „Rinkotyra“ Nr. 2 (50) nagrinėjami žemės ūkio ir maisto produktų rinkos pokyčiai. Analizuojamos grūdų ir jų produktų, daržovių, vaisių ir uogų, vištienos, kiaušinių kainų tendencijos, pokyčiai bulvių, pieno ir mėsos bei jų produktų rinkose. Lietuvos duomenys lyginami su kitų ES šalių duomenimis, pateikiamos trumpalaikės prognozės.

 

2011-11-14
Lietuvos agrarinio sektoriaus veiklos rezultatų prognozės : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Pelninga agrarinio sektoriaus veikla užtikrina stabilų apsirūpinimą žemės ūkio ir maisto produktais. Lietuvos agrariniame sektoriuje įgyvendinant ES Bendrosios žemės ūkio politikos priemones, pasiekta teigiamų gamybos struktūrinių poslinkių. Tačiau dėl išorinių ir vidinių veiksnių skirtingos įtakos atskirų žemės ūkio šakų ir produktų pelningumas labai skiriasi ir gali turėti neigiamą įtaką racionaliems žemės ūkio produktų gamybos pokyčiams.

 

Lietuvos agrarinio sektoriaus veiklos rezultatų prognozės : Mokslo studija / Irena Kriščiukaitienė, Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė, Danutė Juškevičienė, Andrej Jedik. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 43 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-29-4.

 

2011-10-05
Kapitalo vertės, investicijų ir kapitalo kaštų nustatymas žvejybos sektoriuje : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Tęstinosios vertės metodo (TVM) pritaikymas Lietuvos žvejybos laivų kapitalui vertinti atliktas įgyvendinant tyrimą „Kapitalo vertės, investicijų ir kapitalo kaštų nustatymas žvejybos sektoriuje“, vykdomą pagal Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2009–2010 metų duomenų rinkimo programą. Europos Sąjungos žvejybos laivynų ekonominių rezultatų duomenų rinkimo įstatymai įpareigoja šalis nares surinkti ir apdoroti turto vertės, investicijų ir kapitalo kaštų informaciją.

 

Kapitalo vertės, investicijų ir kapitalo kaštų nustatymas žvejybos sektoriuje : Mokslo studija / Sigitas Vaitkevičius, Rytis Krušinskas, Ovidija Eičaitė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 73 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-27-0

 

2011-09-22
Apleista žemė: problemos ir sprendimo būdai : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Lietuvoje yra didelių apleistos ir nenaudojamos pagal paskirtį žemės plotų. Nedirbama žemė darko kraštovaizdį, joje pradeda augti piktžolės ir krūmai. Tai neigiamai veikia šalies žemės ūkio plėtrą, apsunkina žemės išteklių valdymą, menkina šalies įvaizdį. Atsižvelgiant į problemos aktualumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta spręsti apleistos žemės panaudojimo klausimus. Todėl mokslinis apleistos žemės problemos tyrinėjimas yra aktualus.

 

Apleista žemė: problemos ir sprendimo būdai : Mokslo studija / G. Kuliešis, D. Šalengaitė, A. Kozlovskaja. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 53 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-25-6

 

2011-07-15
Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2010 >>
Virselis_ZU_2010_w.jpg

Leidinyje pateikta Lietuvos žemės ir maisto ūkio 2006–2010 metų analitinė apžvalga. „Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2010“ skirtas valdymo ir savivaldos, mokslo ir mokymo institucijų atstovams, visiems, kas domisi žemės ir maisto ūkiu, žuvininkyste ir kaimo plėtra.

 

2011-05-31
Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai Nr. 1(49) >>
r149_e.jpg

Leidinyje „Rinkotyra“ Nr. 1 (49) nagrinėjami žemės ūkio ir maisto produktų rinkos pokyčiai. Analizuojama augalininkystės sąnaudų mažinimo įtaka javus ir rapsus auginančių Lietuvos ūkių konkurencingumui, pasaulinės pieno rinkos įtaka šalies pieno rinkai, grūdų, bulvių, vištienos kainų tendencijos, pokyčiai mėsos ir daržovių sektoriuose. Lietuvos duomenys lyginami su kitų ES šalių duomenimis, pateikiamos trumpalaikės prognozės.

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt