home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Leidiniai
Pasirinkite metus:   2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2013 metų leidiniai

2014-03-21
Lietuvos žemės ūkio sektorių konkurencingumas : Mokslo studija >>
e_tbMHna4G.jpg

Lietuvos žemės ūkio konkurencingumo vertinimas tapo ypač aktualus, šaliai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Lietuvių autorių darbuose konkurencingumo klausimais pasigendama konkrečių žemės ūkio sektorių konkurencingumo vertinimų. Dažniausiai nagrinėtas žemės ir maisto ūkio arba žemės ūkio ir maisto produktų konkurencingumas pagal užsienio prekybos rodiklius.

 

Gapšys, A.; Mikelionytė, D; Lukošiutė, I.; Petrauskaitė-Senkevič, L. 2013. Lietuvos žemės ūkio sektorių konkurencingumas: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 126 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-43-0.

 

2014-01-02
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 35, Nr. 4, 2013 >>
taEvT1e3H.jpg

Mokslo žurnalas.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2013-12-30
Lietuvos žemės ūkio sektoriaus efektyvumo analizė taikant neparametrinius ir parametrinius metodus : Mokslo studija (anglų kalba) >>
e_S8onHOh_Lt.jpg

Tyrimo tikslas – apibendrinant Lietuvos žemės ūkio sektoriaus efektyvumo tyrimus, įvertinti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus gamybinį efektyvumą ir nustatyti perspektyvias žemės ūkio politikos tobulinimo kryptis. Tyrimo uždaviniai: 1) literatūros apžvalga ir ribinių metodų aptarimas; 2) Lietuvos ūkininkų ūkių techninio ir ekonominio efektyvumo įvertinimas neparametriniais metodais; 3) Lietuvos ūkininkų ūkių techninio ir ekonominio efektyvumo įvertinimas parametriniais metodais; 4) efektyvumo veiksnių poveikio vertinimas.

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. 2013. Efficiency in the Lithuanian Agricultural Sector: Applications of the Non-Parametric and Parametric Measures : Scientific Study. Vilnius: Lithuanian Institute of Agrarian Economics. – 68 p. (online) ISBN 978-9955-481-42-3.

 

2013-12-19
Pagalba ūkininkams priimant strateginius sprendimus. Interaktyviojo strateginio valdymo metodas ir jo įgyvendinimas Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje >>
pagalba-ukininkams.jpg

Leidinys yra Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo projekto „Interaktyviojo strateginio valdymo (ISV) metodika, skirta žemės ūkio verslumui Centrinėje ir Rytų Europoje pagerinti“ (Nr. 2011-1-PL1-LEO05-19891 ES) rezultatas. Čia pristatomas projekto turinys ir projekte dalyvaujančios keturių šalių institucijos. Leidinyje pateikiami interaktyviojo strateginio valdymo metodo principai, mokymų organizavimas. Aprašyti atrinkti Lietuvos, Lenkijos ir Slovėnijos pienininkystės ūkininkų bei jaunųjų ūkininkų atvejai. Apibendrinti mokymų rezultatai, t.y. strateginiai pasirinkimai, lemiamą reikšmę turintys sėkmę įvertinantys veiksniai ir mokymosi procesas, pateikiama ISV mokymų poveikio analizė.

 

2013-12-19
Įkvepiančios istorijos iš ekokaimų patirties: ekotechnologijų taikymo praktikoje pavyzdžiai >>
inspiring_stories_from_ecovillages._experiences_with_ecological_technologies_and_practices_lt-1_Virselis.jpg

Kiekvienas galime matyti, kaip visame pasaulyje susiduriama su nesaikingo įvairių išteklių naudojimo problema. Visuomenė vis dažniau jaučia netvaraus gamtos išteklių, energijos ir maisto naudojimo pasekmes. Todėl būtina sutelkti pastangas ir užtikrinti išteklių naudojimo pusiausvyrą bei siekti tvarios gyvensenos ekologiniu, socialiniu, kultūriniu ir ekonominiu požiūriu.

 

2013-12-19
Kaip susikurti harmoningą gyvenimą? Įkvepiančios istorijos iš ekokaimų patirties >>
living_in_harmony_inspiring_stories_from_ecovillages-lithuanian_virselis.jpg

Ekokaimų judėjimas gimė ir vystėsi kaip atsakas į savanaudišką ir netoliaregišką visuomenės elgesį su gamta, kuris niekuo nesiskiria nuo vėžinių ląstelių elgesio. Į šį judėjimą jungiasi žmonės, nepasiduodantys visuomenės spaudimui elgtis kaip vėžinės ląstelės ir skatinantys kitus padėti Žemei išgyti nuo šios baisios ligos. Jie kuria ekologines gyvenvietes ir ieško būdų, kaip sukurti tokį gyvenimo stilių, kuris nepažeistų harmonijos visais aspektais: gamtosauginiu, socialiniu ir dvasiniu.

 

2013-12-19
Verslumas ekokaime: inovatyvių ekologiškų verslų įtaka visuomenės raidai >>
the_enterprising_ecovillager_lithuanian_Virselis.jpg

Šiandien vis daugiau žmonių galvoja apie tokį gyvenimo būdą, kuris nepažeistų harmonijos su Žeme ir kitais žmonėmis. Ekokaimų judėjimas siūlo alternatyvą dominuojančiam gyvenimo būdui. XXI amžiaus ekokaimai stengiasi gyventi socialiai, ekonomiškai ir ekologiškai atsakingai, būdami sektinu pavyzdžiu likusiai visuomenės daliai. Vienas didžiausių iššūkių ekokaimams – sukurti darbo vietas bei tvarius pajamų šaltinius ekokaime. Ši knyga – tai praktinis gidas apie tai, kaip sukurti į tvarią raidą orientuotą verslą. Knygoje apžvelgiami skirtingi aspektai, kuriuos turėtų apsvarstyti verslą pradedantys ekokaimo gyventojai, ir pristatomi sėkmingų verslo istorijų pavyzdžiai iš įvairių Europos ekokaimų, siekiant pakeisti tarp ekokaimų gyventojų paplitusias neigiamas nuostatas verslo atžvilgiu. Taip pat knygoje parodoma, kodėl ekokaimai yra tinkamiausia terpė plėtoti verslus, suderinamus su žmonijos ir planetos gerove, kitaip tariant, ateities verslus.

 

2013-11-28
Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2012 >>
l854ff6q.jpg

Leidinys parengtas pagal 1302 ūkininkų ūkių ir 49 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Leidinyje yra 50 statistinių lentelių, kuriose pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai. Leidinį parengė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyriaus darbuotojai: A. Aidukas, R. Būdvytienė, R. Daunytė, J. Grigalienė, V. Kučas, A. Kuodys, R. Ragaišytė. Redagavo V. Šilaikienė.

Pirminius ūkininkų ūkių duomenis surinko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

 

2013-11-27
Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje (Pilotinio tyrimo rezultatai) : Mokslo studija >>
STUDIJOS_e_virselis..jpg

Šios mokslo studijos užuomazgos sietinos su Vilmos Dapkutės magistro darbu Lietuvos vartotojų etnocentrizmo vertinimo modeliavimas, kuris vėliau peraugo į Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo projektą, sukūrusį mokslinį pagrindą vėlesniems studijos autorių tyrimams. Pradėjus gilintis į etnocentrizmo problemą Lietuva atsiskleidė kaip vieta, savo požymiais patraukli etnocentrizmo reiškiniui tyrinėti. Ypač domino patikrinti, ar Lietuvoje, pereinant iš sovietinės į kapitalistinę visuomenę, išvis toks reiškinys kaip etnocentrizmas egzistuoja.

 

Vaitkevičius, S.; Piligrimienė, Ž.; Dapkutė. V. 2013. Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje (Pilotinio tyrimo rezultatai) : Mokslo studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 168 p. eISBN 978-9955-481-41-6.

 

2013-11-11
Vadybinė ekonomika: gamybinis efektyvumas ir ribinių metodų taikymas >>
SEMINARO_virselis.jpg

2013 m. lapkričio 20 d. mokslinio seminaro medžiaga.

 

2013-10-21
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 35, Nr. 3, 2013 >>
Virselis.jpg

Mokslo žurnalas.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2013-07-15
Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2012 = Agriculture and food sector in Lithuania 2012 >>
09svm06c3.jpg

Leidinys „Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2012“ yra keturioliktasis iš Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) kasmetinių leidinių. Tai analitinė ekonominė žemės ūkio, perdirbamosios pramonės ir žuvininkystės apžvalga, parengta pagal statistinę informaciją, žemės ūkio surašymo, įmonių atskaitomybės duomenis, LAEI darbuotojų atliktų tyrimų rezultatus.

 

2013-06-27
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 35, Nr. 2, 2013 >>
ManagKaunas35(2)_33_Virselis.jpg

Mokslo žurnalas.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2013-04-25
Tinklaveika darnaus kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos kaimo tinklo atvejis : Mokslo studija >>
E_hpcQ1AhO.jpg

Pagrindinės darnaus vystymosi, kaip naujos ilgalaikės visuomenės vystymosi ideologijos, nuostatos buvo apibrėžtos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Ženeire 1992 m. Kaip atsakas į dvi vyravusias alternatyvias kaimo vystymosi paradigmas – agroindustrinę ir poindustrinę – išplėtota darnaus kaimo vystymosi koncepcija. Pamatinė darnaus vystymosi koncepcijos idėja ta, kad aplinkos saugojimas ir ekonominis bei socialinis vystymasis turi būti neatsiejami ir stiprinti vienas kitą.

 

Ribašauskienė, E.; Šalengaitė, D. 2013.Tinklaveika darnaus kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos kaimo tinklo atvejis : mokslo studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 59 p. ISBN 9789955481386.

 

2013-03-29
Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose (rekomendacijos) >>
Viselis.jpg

Parengta įgyvendinant projektą „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

 

2013-03-28
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 35, Nr. 1, 2013 >>
Virselis_35(1).jpg

Mokslo žurnalas.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt