home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2011-01-17

Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas : Mokslo studija

Virselis.jpg
Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas

Ūkių gamybos potencialas ir jo įtaka veiklos rezultatams kinta, todėl svarbu nuolat tirti ūkinės veiklos pokyčius ir numatyti jų pasekmes. Lietuvos mokslininkai daug dirba žemės ūkio sektoriaus ekonominės plėtros srityje, tačiau ekonometrinių modelių taikymas ūkiuose dar nėra paplitęs. Šalies ūkių gamybos potencialo struktūra kartais neužtikrina atskirų gamybos veiksnių efektyvaus panaudojimo, o investuojama neatlikus išsamių ekonominių skaičiavimų.

 

Darbo tikslas – įvertinti šalies ūkių gamybos potencialą, jo veiksnių įtaką gamybos mastams ir finansiniam stabilumui, esant skirtingoms ūkininkavimo sąlygoms. 

Darbas atliktas, remiantis moksline literatūra apie matematinės statistikos metodų ir Altman modelio taikymą ūkių gamybos potencialui įvertinti ir ūkių bankroto tikimybei prognozuoti.

Darbe pateikiama 2004–2008 m. Lietuvos ūkių pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipus ir žemės našumą apsirūpinimo gamybiniais ir darbo ištekliais bei jų naudojimo efektyvumo analizė. Ji, remiantis apskaičiuotomis gamybinėmis funkcijomis kiekvienai ūkių grupei pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį ir žemių našumą, leidžia įvertinti, kiek įtakos žemės ūkio produkcijos, tenkančios vienam hektarui, gamybos apimtims turi žemės kokybės, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei darbo jėgos pokyčiai. Pagal gamybos potencialo veiksnių elastingumo koeficientus nustatytos investicijų kryptys, didinančios žemės ūkio gamybos mastus. Apskaičiuoti santykiniai finansiniai ūkių rodikliai ir remiantis Altman modeliu įvertinta bankroto tikimybė ūkių grupėms pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, plotą ir žemės našumą 2004–2011 m. Nustatyta, kad ūkių gamybos apimtys 2004–2008 m. buvo neadekvačios turimam turtui. Siūlomas gamybos potencialo panaudojimo vertinimas, atsižvelgiant į gamybines funkcijas, leidžia numatyti racionalią ūkių gamybos potencialo struktūrą ir pagrindines investicijų kryptis, siekiant padidinti ūkių gamybos mastus bei efektyvumą. Įvertintas pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos ūkių veiklos bankroto tikimybei, kritinis lygis.

 

Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas: Mokslo studija / Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 66 p.; iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-481-21-8

 

© 2010 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (1,267 KB)  download
Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimasderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt