home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2011-11-30

Lietuvos vietovių identiteto panaudojimas jų darniam vystymui : Mokslo studija

VIRSELIS_www.jpg
Lietuvos vietovių identiteto panaudojimas jų darniam vystymui : Mokslo studija

Teritorinis klausimas yra vienas pagrindinių ES struktūrinės politikos aspektų, kuris akcentuoja būtinybę strateginio planavimo procese atsižvelgti į vietovių privalumus, fizinį, žmogiškąjį ir socialinį kapitalą bei gamtinius išteklius. Taip pat vis dažniau pripažįstama, kad reikia skatinti tiesiogiai su plėtros procesu susijusių skirtingų valdžios lygmenų, organizacijų bei žmonių bendradarbiavimą, dialogą ir partnerystę tarp vietinių veikėjų.

 

Europos Komisijos komunikate – Žaliojoje knygoje dėl teritorinės sanglaudos – gvildenamas klausimas, kaip teritorinę įvairovę paversti privalumu. Teritorinė sanglauda traktuojama kaip visų ES vietovių darnaus vystymosi užtikrinimas ir siekis, kad jų gyventojai kuo geriau išnaudotų vietines ypatybes. Iš esmės tai būdas įvairovę paversti pranašumu, naudingu darniam visos ES vystymuisi. Juolab, kad vietovių konkurencingumas vis labiau priklauso nuo jos veikėjų gebėjimo kuo geriau panaudoti visus vietinius privalumus.

 

Teritorinis, o ne sektorinis požiūris į vietovių raidą sudaro LEADER pagrindą, kuris apibūdinamas kaip endogeninės kaimo plėtros metodas, leidžiantis kaimo plėtros politikoje vyrauti teritoriniam aspektui. Kintant kaimo vaidmeniui, vienodėjant kultūriniams kontekstams, vietovių identiteto kūrimas ir puoselėjimas įgyja ypatingą reikšmę kaip atpažinimo elementas, atskleidžiantis ir pabrėžiantis vietinius išskirtinumus bei privalumus, teigiamai veikiantis konkurencingumą bei patrauklumą, gyventojų gyvenimo kokybę.

 

Lietuvoje veikia 51 vietos veiklos grupė (VVG), kurių pastangomis kiekvienoje kaimo vietovėje yra diegiamos vietos plėtros strategijos. Siekiant įvertinti šios veiklos veiksmingumą bei formuluojant LEADER funkcijas ateities kaimo politikoje (po 2014 m.), tikslinga tirti, ar Lietuvoje LEADER metodas, panaudodamas vietovių identitetą  kaip labai perspektyvų vietinį plėtros išteklių, kuria pridėtinę vertę.

 

Studijoje pateiktas vietovės identiteto ir jos vystymosi sąveikos teorinis pagrindimas: išnagrinėta vietovės identiteto sąvoka jos vystymosi kontekste ir sukurta vietovės identiteto ir jos vystymosi sąveikos vertinimo sistema; išanalizuota LEADER įgyvendinimo genezė ES ir Lietuvos patirtis įgyvendinant LEADER principus; remiantis parengta vietovės identiteto ir jos vystymosi sąveikos vertinimo sistema įvertintas LEADER įgyvendinimas Lietuvoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, panaudojant vietovių identitetą. Tam tikslui įvertintos visų VVG vietos plėtros strategijos. Parengtos išvados ir pasiūlymai.

 

Raktažodžiai: vietovės identitetas, vietovės plėtra, LEADER, vietos veiklos grupė, vietos plėtros strategija, kaimo plėtros politika, tvari plėtra.

 

Lietuvos vietovių identiteto panaudojimas jų darniam vystymui: Mokslo studija / Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 54 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-28-7

 

© 2011 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (2,361 KB)  download
Lietuvos vietovių identiteto panaudojimas jų darniam vystymuiderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt