home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2012-01-03

Lietuvos kaimo raidos tendencijos : Mokslo studija

VIRSELIS_www.jpg
Lietuvos kaimo raidos tendencijos : Mokslo studija

Lietuvoje kaimo vietovės užima daugiau kaip 97 proc. teritorijos, o jose gyvena 33 proc. žmonių. Tačiau nepaisant ES ir Lietuvos valstybės skiriamo dėmesio ir lėšų kaimo ir žemės ūkio plėtrai, kaimas nyksta. Siekiant valdyti šį procesą, būtina identifikuoti jame vykusius ir vykstančius procesus, kritiškai juos įvertinti ir priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnės kaimo raidos.

 

Tyrimo tikslas – atlikti kaimo raidos 2001–2010 m. laikotarpiu tendencijų analizę ir numatyti pagrindines kaimo raidos tendencijas iki 2014 m. – naujojo programavimo laikotarpio pradžios.


Tyrimo uždaviniai:

  • identifikuoti kaimo raidą formuojančius veiksnius ir parengti rodiklių sistemą;
  • apžvelgti kaimo raidos procesų tendencijų stebėsenos prognozavimo patirtį ir rezultatus ES šalyse ir Lietuvoje;
  • atlikti Lietuvos kaimo demografinių, ekonominių, socialinių, infrastruktūros, gamtinių procesų raidos 2001–2010 m. tendencijų analizę ir identifikuoti tikėtinas kaimo raidos kryptis iki 2014 m.;
  • pateikti siūlymus dėl politikos nuostatų kaimo raidai valdyti.


Darbe naudoti mokslinės ir informacinės literatūros, teisės aktų ir kitų dokumentų, antrinių statistinių duomenų analizės, analogijos, loginio lyginimo, indukcijos ir dedukcijos, ekspertinio vertinimo, ekstrapoliacijos, apibendrinimo ir interpretacijų metodai.


Atlikus tyrimus buvo identifikuoti kaimo raidą formuojantys veiksniai ir parengta rodiklių sistema analizei atlikti, išanalizuota ES šalių ir Lietuvos mokslininkų kaimo raidos tendencijų stebėsenos ir prognozavimo patirtis, atlikta 2001–2010 m. kaimo raidos tendencijų analizė, kuri parodė, kad kaime pagrindinių demografinių rodiklių reikšmės blogės ne tik absoliučiais dydžiais, bet ir lyginant su miesto gyventojų analogiškais rodikliais; gerėjant kaimo gyventojų apsirūpinimui informacinių technologijų priemonėmis kitos infrastruktūros objektai vis labiau tols nuo kaimo gyventojų; kaime toliau mažės žemės ūkio ir didės paslaugų ir pramonės sektorių vaidmuo, žemdirbių pajamos ir toliau turėtų didėti lyginant su kitomis kaimo gyventojų grupėmis; kaimo socialinio bloko rodiklių reikšmės (nedarbo, skurdo rizikos, jaunimo nedarbo lygis, išsilavinimas) išsilaikys blogesnės už miesto atitinkamų rodiklių reikšmes, užimtų kaimo gyventojų išsilavinimo struktūra išliks daug prastesnė nei mieste.


Raktiniai žodžiai: kaimo raidos veiksniai, kaimo raidos rodiklių sistema, kaimo raidos tendencijos, kaimo raidos perspektyvos, prognozavimo metodai.

 

Lietuvos kaimo raidos tendencijos : Mokslo studija / Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 62 p. : iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-32-4.

 

© 2011 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (1,650 KB)  download
Lietuvos kaimo raidos tendencijosderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt