home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2012-02-20

Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m. tobulinimo kryptys : Mokslo studija

VIRSELIS_www..jpg

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) yra kritikuojama, nes jos tikslai dažnai nesuderinti su žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, be to, ji silpnai orientuota į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą. Ateities BŽŪP ir jos įgyvendinimo principai gali būti formuojami tik atsižvelgiant į išsamių šios srities tyrimų rezultatus.

 

Šios studijos tikslas – pasiūlyti BŽŪP tobulinimo krypčių scenarijus.

Siekiant tikslo, iškelti tokie uždaviniai:

1. Atlikti ES BŽŪP istorinės raidos analizę, akcentuojant svarbiausių raidos etapų problemas, jų sprendimo būdus ir padarinius.
2. Nustatyti dabartinės BŽŪP struktūros pranašumus ir trūkumus, remiantis turinio analize numatyti svarbiausias tobulinimo kryptis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.
3. Atlikti įvairių autorių siūlomų BŽŪP modelių lyginamąją analizę, palyginti ES šalių požiūrius dėl BŽŪP tobulinimo perspektyvų. Išanalizuoti JAV žemės ūkio politikos struktūrą.
4. Ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę dėl paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
5. Remiantis atliktais tyrimais, pasiūlyti alternatyvius BŽŪP tobulinimo krypčių scenarijus.

Studiją sudaro įvadas, penkios dalys, išvados, literatūros sąrašas ir priedas. Pirmojoje dalyje išskirti svarbiausi BŽŪP raidos etapai, analizuojamos jų problemos, sprendimo būdai ir padariniai. Šioje dalyje pateikta dabartinės BŽŪP ir jos priemonių analizė. Turinio analizė sudarė galimybę nustatyti svarbiausias BŽŪP problemas ir iššūkius ir numatyti svarbiausias tobulinimo kryptis. Antrojoje dalyje pateikti įvairių autorių BŽŪP modeliai 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Šių modelių lyginamoji analizė leido nustatyti trūkumus, kurie turėtų būti pašalinti, formuojant naują BŽŪP modelį. Trečiojoje dalyje pateikta JAV žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemonių analizė, akcentuojant svarbiausius tikslus, struktūrą ir plėtros iššūkius, kadangi JAV ir ES sprendžia panašias problemas. Ketvirtojoje dalyje pateikti daugiapakopės reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos, siekiant išsiaiškinti gyventojų požiūrį dėl BŽŪP atskirų tikslų įgyvendinimo svarbos Lietuvai, rezultatai. Penktojoje dalyje, remiantis studijoje atliktais tyrimų rezultatais, pasiūlyti du alternatyvūs BŽŪP tobulinimo krypčių scenarijai.

Rengiant šią studiją, remtasi užsienio ir Lietuvos autorių mokslinėmis publikacijomis, teisės aktais, statistiniais duomenimis, kitų institucijų atliktais tyrimais, internete pateikiamais duomenimis ir kitais Lietuvos ir užsienio mokslo bei informaciniais leidiniais. Studijoje taikomi analizės, turinio analizės, lyginamosios analizės, apibendrinimo, apklausos ir sintezės metodai.

 

Raktažodžiai: bendroji žemės ūkio politika, reforma, žemės ūkis, kaimo plėtra.

 

Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m. tobulinimo kryptys : Mokslo studija / Nelė Jurkėnaitė, Artiom Volkov, Asta Martišiūnaitė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2011. – 105 p. : iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-30-0

 

© 2011 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (3,107 KB)  download
Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m. tobulinimo kryptysderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt