home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2013-11-27

Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje (Pilotinio tyrimo rezultatai) : Mokslo studija

STUDIJOS_e_virselis..jpg

Šios mokslo studijos užuomazgos sietinos su Vilmos Dapkutės magistro darbu Lietuvos vartotojų etnocentrizmo vertinimo modeliavimas, kuris vėliau peraugo į Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo projektą, sukūrusį mokslinį pagrindą vėlesniems studijos autorių tyrimams. Pradėjus gilintis į etnocentrizmo problemą Lietuva atsiskleidė kaip vieta, savo požymiais patraukli etnocentrizmo reiškiniui tyrinėti. Ypač domino patikrinti, ar Lietuvoje, pereinant iš sovietinės į kapitalistinę visuomenę, išvis toks reiškinys kaip etnocentrizmas egzistuoja.


Daug abejonių ir dvejonių kėlė ir pati vartotojų etnocentrizmo vertinimo skalė, kuri tarptautiniu mastu susilaukė nemažai kritikos ir pritarimo. Tad buvo sumanyta pamėginti sukurti jai galimą alternatyvą – vartojimo diskriminacijos indeksą, kuris ilgainiui pasirodė besąs gera Lietuvos vartotojo etnocentrinių nuostatų fenomeno profiliavimo priemonė. Būtent taikant šį indeksą pavyko išsamiau apibūdinti fenomenalius skirtumus tarp etnocentriškų ir neetnocentriškų Lietuvos vartotojų.

 

Mokslo studiją sudaro trys dalys. Pirmoji (teorinė) dalis – „Etnocentrizmo skiriamieji bruožai: teorija ir praktika“ – skirta bendrosioms etnocentrizmo ir vartotojų etnocentrizmo sampratų diskusijoms. Šioje dalyje formuojama tyrimo koncepcija, vertinami ir palyginami iki šiol daryti vartotojo etnocentrizmo tyrimai. Apžvelgiamos pagrindinės vartotojų etnocentrizmo vertinimo teorijos ir praktika. Ši apžvalga skirta pagrįsti kuriamo vartotojų etnocentrinių nuostatų tyrimo instrumento kontentinį validumą. Besidomintis skaitytojas šioje dalyje ras etnocentrizmo ir vartotojų etnocentrizmo konstruktų aprašus, jų formavimosi požymius bei interpretacinius modelius.

 

Antroji (teorinė) dalis – „Lietuvos vartotojų etnocentrizmas“ siekia apibūdinti Lietuvoje atliktus vartotojų etnocentrizmo tyrimus ir apžvelgti jų rezultatus. Aptariamas Lietuvos vartotojų etninis tapatumas, kuris atliekamų tyrimų perspektyvoje buvo laikomas kaip viena iš esminių prielaidų, skatinančių vartotojų polinkį į etnocentrizmą. Be to, tai buvo svarbus įdirbis sisteminant bazines žinias apie Lietuvos vartotojų etnocentrizmo formavimosi priežastis. Kitas šios dalies skyrius skaitytojui suteiks informacijos apie kitų tyrėjų vykdytus Lietuvos vartotojų profilio nustatymo tyrimus, kurie buvo svarbūs informaciniai šaltiniai konstruojant vartotojų etnocentrizmo Lietuvoje tyrimo instrumentą bei interpretuojant gautus tyrimo rezultatus.

 

Trečioji (metodologinė-empirinė) dalis – „Vartotojų etnocentrizmo Lietuvoje tyrimo dizainas ir rezultatai“ supažindina skaitytoją su autorių moksliniu įdirbiu tyrinėjant Lietuvos vartotojų etnocentrizmą. Ši dalis apima dvi logines sekas. Pirma, ji apibūdina vykdytų tyrimų metodologiją, kuri apima sukurto Lietuvos vartotojų etnocentrizmo nuostatų tyrimo instrumento aprašymą, jo test-re-test validacijos metodologiją ir validaciją, pilotinio tyrimo metodologines nuostatas ir principus, bei Lietuvos vartotojo profilio etnocentrizmo aspektu gilinamojo tyrimo metodologiją. Antra, joje pristatomi Lietuvos vartotojų etnocentrizmo tyrimų rezultatai, kurie atsikleidžia per pilotinio tyrimo rezultatų aptarimą, pilotinės Lietuvos vartotojų populiacijos modelio empirinio konstruktyvo pateikimą bei Lietuvos vartotojo empirinio profilio etnocentrizmo aspektu pristatymą skaitytojui. Kadangi ši mokslo studija yra skirta daugiau metodiniams etnocentrizmo tyrimo rezultatams aptarti, todėl joje daugiau dėmesio skiriama sukurtos tyrimų metodologijos apžvalgai, o tyrimo rezultatai daugiau skirti metodikos validumo demonstravimui nei Lietuvos vartotojų etnocentrizmo empiriniam apibūdinimui.

 

Autoriai tikisi, kad mokslo studijos medžiaga: teorinė, metodinė ir empirinė bus naudinga mokslininkams ir tyrėjams, tyrinėjantiems etnocentrizmo reiškinį Lietuvoje, įvairių sričių specialistams (visų pirma marketingo specialistams, politikams, valstybės ir viešųjų įstaigų tarnautojams), kurių veiklos kokybei užtikrinti reikalingos žinios apie Lietuvos vartotojų etnocentrinius bruožus. Manome, kad ši mokslo studija bus vertinga mokomoji priemonė ir tiems, kurie dėsto arba studijuoja marketingo, vadybos, socioedukacines ir psichologines disciplinas šalies universitetuose bei kolegijose.

 

Autorių kolektyvas dėkoja tyrimų dalyviams, tyrimus organizuoti padėjusiems kolegoms, ypač doc. dr. Daliai Antinienei už vertingas jos įžvalgas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto tyrėjui Artiomui Volkovui už pagalbą organizuojant test-re-test instrumento validacijos tyrimą. Taip pat dėkojame Lietuvos mokslo tarybai už suteiktą paramą ir projekto finansavimą iš nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ lėšų, dėl kurių atlikta sukurto vartotojų etnocentrinių nuostatų test-re-test tyrimo instrumento validacija. Gintarei Dumbliauskaitei dėkojame už jos pagalbą tyrinėjant Lietuvos vartotojo profilį etnocentrizmo aspektu.

 

Raktažodžiai: vartotojas, etnocentrizmas, metodologija, etnocentrinis profilis.

 

© 2013 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Vaitkevičius, S.; Piligrimienė, Ž.; Dapkutė. V. 2013. Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje (Pilotinio tyrimo rezultatai) : Mokslo studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 168 p. eISBN 978-9955-481-41-6.

 

Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (3,416 KB)  download
Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje (Pilotinio tyrimo rezultatai)derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt