home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2015-04-22

Lietuvos ūkininkų ūkių gyvybingumo pokyčiai : Mokslo studija

e_DQ8w97rguqT.jpg

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), pasikeitė žemės ūkio rėmimo principai ir verslo aplinka. 2003 ir 2010 m. žemės ūkio surašymo duomenų palyginimas rodo, kad nagrinėjamu laikotarpiu ūkių, didesnių nei 1 ha, skaičius sumažėjo ketvirtadaliu, tačiau iki šiol yra mažai tyrimų, kuriuose būtų analizuotas šių ūkių ekonominio gyvybingumo pokytis bei nustatytos pažeidžiamiausios žemės ūkio sritys.


Studijos tikslas – remiantis parengta metodika ištirti Lietuvos ūkininkų ūkių gyvybingumo situaciją.

Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

  • Atlikti žemės ūkio ir ūkininko ūkio gyvybingumo sampratų, gyvybingumo vertinimo rodiklių ir metodikų analizę bei parinkti rodiklių rinkinį Lietuvos ūkininkų ūkių gyvybingumo situacijai tirti.
  • Ištirti Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo dabartinės būklės ir situacijos iki stojimo į ES pokytį.
  • Pateikti Lietuvos ūkininkų nuomonės dėl jų ūkio gyvybingumo ir jį lemiančių veiksnių tyrimo rezultatus.

Studijoje nagrinėjamas žemės ūkio ir ūkininko ūkio gyvybingumas, jo vertinimo rodikliai ir metodai, aptarti probleminiai gyvybingumo vertinimo aspektai ir išskirtos perspektyvios tyrimų kryptys. Mokslinės literatūros analizės rezultatai panaudoti vykdant du vienas kitą papildančius tyrimus: 1) Lietuvos prekinių ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo situacijos iki stojimo į ES ir dabartinės būklės palyginimą; 2) Lietuvos ūkininkų nuomonės tyrimą, siekiant atskleisti jų požiūrį į esminius ūkio gyvybingumo klausimus.

Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominis gyvybingumas vertinamas remiantis trimis esminiais žemės ūkio ilgalaikio gyvybingumo veiksniais: ūkio dydžiu, specializacija ir ūkininkaujančio asmens amžiumi. Parengta ekonominio gyvybingumo vertinimo metodika leidžia matyti svarbiausių ūkių grupių bazinių charakteristikų pokyčius, sietinus su žemės ūkio situacija iki stojimo į ES ir dabartine Lietuvos žemės ūkio būkle. Pasiūlyta metodika rodo ryšius tarp gyvybingumo veiksnių ir pagrindinių ekonominio gyvybingumo rezultatų bei efektyvumo rodiklių. Tyrimas lygina 2001–2003 ir 2011–2013 m. Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo situaciją.

Lietuvos ūkininkų ūkių nuomonės tyrimas leidžia pamatyti ryšius tarp skirtingų ekonominio gyvybingumo laiko horizontų, trijų ilgalaikio žemės ūkio gyvybingumo veiksnių ir kitų nefinansinių rodiklių, išskirtų remiantis mokslinės literatūros analize. Atlikta anketinė apklausa rodo dabartinę gyvybingumo situaciją žemės ūkyje ir papildo ekonominio gyvybingumo pokyčio tyrimą, leidžiant daryti labiau pagrįstas išvadas apie pažeidžiamiausias šalies žemės ūkio sritis.

 

Raktažodžiai: gyvybingumas, žemės ūkis, ūkis.

 

Jurkėnaitė, N. 2015. Lietuvos ūkininkų ūkių gyvybingumo pokyčiai: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 73 p.: iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-52-2.

 

© 2015

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Lietuvos_ukininkų_ukių_gyvybingumo_pokyciai.pdf Lietuvos_ukininkų_ukių_gyvybingumo_pokyciai.pdf  (2,126 KB)  download
Lietuvos ūkininkų ūkių gyvybingumo pokyčiaiderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt