home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2016-02-11

Agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio Lietuvos žemės ūkio sektoriui vertinimas : Mokslo studija

e_saVIWbpGBG.jpg

Aplinkos požiūriu tvarus ūkininkavimas, apdairiai naudojant gamtos išteklius, yra itin svarbus dabartinių ir būsimų kartų aprūpinimui maisto produktais ir gyvenimo kokybei. Agrarinės aplinkosaugos priemonių teigiamas poveikis aplinkai yra neabejotinas, todėl jų plėtra numatoma ir ateityje. Tyrimas aktualus, nes ES valstybės narės yra įpareigotos stebėti ir vertinti įgyvendinamų agrarinės aplinkosaugos priemonių aplinkosauginį bei socioekonominį poveikį. Mokslininkai kritikuoja šiuo metu ES naudojamą bendrąją stebėjimo ir vertinimo sistemą, nes ji neapima agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo vertinimui svarbių rodiklių ir nepakankamai atskleidžia šių priemonių poveikį. Taip yra dėl to, kad nėra metodikos, leidžiančios kiekybiškai įvertinti agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį žemės ūkio sektoriaus gamybiniams, ekonominiams ir socialiniams rodikliams. Temos aktualumą rodo didėjanti agrarinės aplinkosaugos priemonių reikšmė ir gana dideli nuolatos didėjantys finansiniai ištekliai, skiriami joms įgyvendinti.

 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį Lietuvos žemės ūkio sektoriui.

Tyrime pristatoma agrarinės aplinkosaugos priemonių esmė, istorinė, politinė retrospektyva ir šių priemonių poveikio žemės ūkio sektoriaus įvertinimas gamybiniams, ekonominiams ir socialiniams rodikliams.

 

Tyrimo rezultatai. Siekiant prisidėti prie mokslinės diskusijos apie įgyvendinamų agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį žemės ūkio sektoriui ir suteikti mokslo žinių, kuriomis remiantis būtų galima priimti politikos sprendimus, parengta kokybiniais ir kiekybiniais metodais paremta šių priemonių vertinimo metodika, leidžianti kompleksiškai įvertinti visų agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį žemės ūkio sektoriaus gamybiniams, ekonominiams ir socialiniams rodikliams, numatyti prioritetines agrarinės aplinkosaugos politikos sritis, kad skiriamos lėšos nebūtų naudojamos fragmentuotai ir neefektyviai. Parengtos metodikos pagrindas yra matematinis tiesinio programavimo modelis, kurį naudojant kiekybiškai įvertintas agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikis Lietuvos žemės ūkio sektoriaus gamybiniams, ekonominiams ir socialiniams rodikliams, taip pat parengti, išanalizuoti ir įvertinti aktualių scenarijų rezultatai.

 

Gauti rezultatai suteikia objektyvių, moksliškai pagrįstų žinių apie agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį Lietuvos žemės ūkio sektoriui. Be to, padeda suvokti, kaip agrarinės aplinkosaugos politika netiesiogiai veikia ūkininkų ekonominę elgseną, realizuojant BŽŪP agrarinės aplinkosaugos tikslus. Parengtas kiekybinio vertinimo matematinio programavimo modelis gali būti naudojamas kaip praktinė ir metodinė priemonė. Taip pat įvertinta kompensacinių išmokų įtaka ūkininkų apsisprendimui įgyvendinti agrarinės aplinkosaugos priemones. Pateikti pasiūlymai, kaip tobulinti žemės ūkio politiką agrarinės aplinkosaugos srityje.

 

Raktažodžiai: agrarinės aplinkosaugos priemonės, matematinis programavimas, poveikio vertinimas, žemės ūkio sektorius.

 

Galnaitytė, A. 2015. Agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio Lietuvos žemės ūkio sektoriui vertinimas: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 103 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-55-3.

 

© 2015 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Studija_Agrarines_apinkosaugos_priemones.pdf Studija_Agrarines_apinkosaugos_priemones.pdf  (4,496 KB)  downloadderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt