home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2021-08-10
Perėjimas prie mažaanglės energetikos Lietuvos neurbanizuotose vietovėse: įvairiapusė kliūčių ir verslo modelių analizė >>

Projektu yra sprendžiamas itin aktualus Lietuvai iššūkis – ES patvirtintas bendras Lietuvos išskiriamų ŠESD emisijų sumažinimo iki 9% bei iki 12,3% žemės ūkyje 2030 metais tikslas.

 

2021-07-01
Susitikimas dėl maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymo >>

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektą „Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“, 2021 m. birželio 29 d. organizavo susitikimą, kuriame dalyvavo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos, Lietuvos vartotojų instituto, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, Maisto banko atstovai. Viešajam sektoriui atstovavo suinteresuotųjų ministerijų, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo ir  mokslo visuomenės atstovai.

 

2021-03-17
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą. 

2021-03-17
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

2020-10-13
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
moksl.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

2020-09-01
Tinkamiausių Lietuvos sąlygomis greito poveikio žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių nustatymas COVID-19 pandemijos padarinių mažinimui >>

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą taikomųjų tyrimų projektą, skirtą parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių „Tinkamiausių Lietuvos sąlygomis greito poveikio žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių nustatymas COVID-19 pandemijos padarinių mažinimui“ (Nr. S-COV-20-10).

 

2020-07-24
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“ >>

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vykdomą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą nustatyti maisto švaistymo ir maisto praradimų Lietuvoje apimtis, rizikas bei veiksnius.

 

2019-08-22
LAEI dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” >>
sherpa.jpg

LAEI pradeda įgyvendinti tarptautinį mokslinį projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (liet. “Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai”) pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą HORIZON 2020.


 

2019-05-29
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

2019-05-29
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

2019-05-16
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

2019-05-16
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
ESFIVP-I-1.jpg

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

2019-05-09
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
moksl.jpg

Lietuvos mokslo taryba suteikė finansavimą LAEI mokslininkams kompetencijos kėlimui mokslo renginiuose užsienyje.

 

2018-04-24
Mokslininkų grupių projektas „Pareikštų preferencijų metodų taikymas, integruojant visuomenės nuomonę į sprendimų priėmimus energetikoje“ >>

Lietuvos energetikos institutas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas vykdo mokslininkų grupių projektą, skirtą energijos efektyvumo ir tvarumo didinimui vertinant pasirengimą mokėti už naujas energijos technologijas. Projekto Nr. S-MIP-17-131.

 

2018-03-08
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą >>
zsWavmHnWE.jpg

Lietuvos mokslo taryba suteikė finansavimą trims LAEI mokslininkams kompetencijos kėlimui užsienio mokslo instituticijose. Bus dalyvaujama dviejuose mokslo renginiuose ir vienoje stažuotėje.

 

2017-12-29
Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje >>
Projektas_Tomas.jpg

Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0007


 

2017-12-21
Holistinis rizikos vertinimas žemės ūkio sektoriuje: samprata, modeliai ir taikymai (AGRIRISK) >>
0001.jpg

Holistinis rizikos vertinimas žemės ūkio sektoriuje: samprata, modeliai ir taikymai (AGRIRISK)

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0020


Projekto tikslas – išanalizavus rizikos valdymo žemės ūkyje koncepciją ir modelius, remiantis holistine paradigma sudaryti kompleksinį rizikos žemės ūkyje valdymo modelį.

 

2016-10-06
Projektas „Švaistomo maisto sulaikymas, patikrinimas, paskirstymas ir prieinamumas vartotojams – įveiklinimo modelis (NEŠVAISTYKIM)“ >>

Lietuvos mokslo taryba priėmė sprendimą finansuoti Kauno technologijos universiteto kartu su partneriais – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu ir Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ – parengtą reikminių tyrimų projektą, skirtą finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus.

 

2015-07-08
Ūkininkų socialinė atsakomybė teikiant viešąsias prekes ir paslaugas: daugiakriterinis vertinimas >>
CALlf1Gy.jpg

Lietuvos mokslo tarybos finansuojama mokslininkų grupė pradeda įgyvendinti projektąŪkininkų socialinė atsakomybė teikiant viešąsias prekes ir paslaugas: daugiakriterinis vertinimas.

Projektu siekiama papildyti socialinės atsakomybės paradigmą agrariniu diskursu ir sukurti ūkininkų socialinės atsakomybės viešųjų prekių ir paslaugų teikimo aspektu daugiakriterinio vertinimo metodiką.

 

2014-06-02
Lietuva dalyvauja AGRICISTRADE projekte >>
LOGO4-small.jpg

2014–2016 m. 15 šalių (tarp jų ir Lietuva) vykdo AGRICISTRADE (angl. Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of Independent States) projektą iš Europos Komisijos lėšų pagal Europos Sąjungos (ES) 7-ąją Bendrijos Programą (FP7). Projekto tikslas – nustatyti užsienio prekybos žemės ir maisto ūkio produktais bei biomase potencialą Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse. Be Prancūzijos (projekto lyderės), projekte dalyvauja Nyderlandai, Vokietija, Slovėnija, Lietuva, Austrija, Belgija, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachstanas, Moldovos Respublika, Rusijos Federacija ir Ukraina.

 

2013-06-26
Lietuvoje bus tobulinama ekologiškų maisto produktų tiekimo grandinė >>
HealthyGrowth.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas pradeda vykdyti tarptautinį projektą, skirtą ekologiškų maisto produktų tiekimo grandinei tobulinti. Projektas „Nuoseklus augimas: nuo nišinio produkto iki didelių apimčių su integralumu ir pasitikėjimu“ („HealthyGrowth“) įgyvendinamas kartu su partneriais iš Austrijos, Danijos, Norvegijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos ir Vokietijos, jo koordinatorius – Orhuso universitetas Danijoje.

 

2013-05-08
Visuotinės dotacijos projektas: Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas >>
5rbOD7Mb.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) vykdo visuotinės dotacijos projektą Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas.

 

2012-01-05
Programos CORE ORGANIC II ERA-NET tarptautinis projektas „Greiti tyrimo metodai ekologiškų augalininkystės produktų autentiškumui nustatyti“ >>
Authentic food logo.jpg

Ar tikrai ekologiški?

– Per ateinančius trejus metus Europos mokslininkai tirs specifinių cheminių medžiagų pėdsakus ekologiškuose augalinės kilmės maisto produktuose.

 

2011-11-07
Programos CORE ORGANIC II ERA-NET tarptautinis projektas „Vietinių pašarų bazės formavimas ekologinės kiaulininkystės ir paukštininkystės srityse“ >>
ICOPP_1.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) baigė įgyvendinti tarptautinį Europos Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 7-osios bendrosios programos CORE ORGANIC II finansuojamą ERA-NET projektą „Vietinių pašarų bazės formavimas ekologinės kiaulininkystės ir paukštininkystės srityse“ (ICOPP). Projektas įgyvendintas kartu su partneriais iš Austrijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Koordinatorius – Orhuso universitetas Danijoje.

 

2011-11-06
Programos CORE ORGANIC II ERA-NET tarptautinis projektas „Greiti tyrimo metodai ekologiškų augalininkystės produktų autentiškumui nustatyti“ >>

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas š. m. spalio pradžioje pradėjo įgyvendinti Europos Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 7-osios bendrosios programos CORE ORGANIC II finansuojamą ERA-NET tarptautinį projektą „Greiti tyrimo metodai ekologiškų augalininkystės produktų autentiškumui nustatyti“ (AuthenticFood), kurį administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kartu su valstybių institucijomis. Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Čekijos Respublikos, Danijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos. Koordinatorius – Kopenhagos universitetas.

 

2011-03-02
Projektas „Visuotiniai politikos veiksmai ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione – 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos Baltijos KOMPASAS“ >>
baltic_compass.png

Projektas „Visuotiniai politikos veiksmai ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione – 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos Baltijos KOMPASAS“ (angl. Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region – Baltic COMPASS of the Baltic Sea Region Programme 2007–2013) (BC) apjungia 22 partnerius iš 9 Baltijos jūrą supančių šalių, kurių tikslas dalintis praktinėmis ir mokslinėmis žiniomis, susijusiomis su žemės ūkiu ir aplinkosauga. BC veikia kaip regioninė platforma, kurios dalyviai ir susinteresuotieji asmenys modeliuoja būsimos aplinkosaugos politikos efektyvius scenarijus, dalijasi inovacijomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir generuoja investicijomis. BC idėjų pagrindas yra praktikoje patikrinti geriausi sprendimai žemės ūkiui ir aplinkosaugai, kurie užtikrina subansuotesnę kaimo ekonomiką. Tokiu būdu BC prisideda prie praktinių sprendimų ir inovacijų veiklos ir investicijų gerinimo, strateginės rizikos, susijusios su žemės naudojimo ir gyvulių auginimo įvertinimu bei politikos adaptavimo.

 

2010-12-13
ANEMOS projektas: mitybos stebėsenos sistemų atnaujinimas ir plėtra >>
anemoslogo.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2008 m. tapęs oficialiu Mitybos duomenų tinklo (angl. Data Food Networking – DAFNE) Lietuvoje atstovu, baigė vykdyti ANEMOS projektą.

 

2010-07-01
Lietuvos regionų tipologijos kaimiškumo aspektu >>

Lietuvos mokslo tarybos finansuojama mokslininkų grupė pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos regionų tipologijos kaimiškumo aspektu“, skirtą taikomojo pobūdžio moksliniam tyrimui atlikti.

 

2009-07-10
Agri-Policy 7FP projektas, stiprinantis mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą žemės ūkio politikos srityje >>
Agripolicy.jpg

Projekto tikslas – užtikrinti mokslinių tyrimų tinklo plėtrą Vidurio ir Rytų Europoje. Projekto laikotarpis 2008–2010 metai.

 

derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt