home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2018-03-08

Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą

zsWavmHnWE.jpg

Lietuvos mokslo taryba suteikė finansavimą trims LAEI mokslininkams kompetencijos kėlimui 2 mokslo renginiuose ir 1 stažuotei užsienyje.

 

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje

 

Dalyvavimas 10-ojoje Šiaurės Amerikos produktyvumo konferencijoje

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0165

 

Projekto tikslas – jaunojo mokslininko mokslinių kompetencijų didinimas ir tinklaveikos skatinimas dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (North American Productivity Workshop X) leistų pristatyti tyrimus efektyvumo ir produktyvumo analizės srityje viename garsiausių šios tematikos forumų pasaulyje. Konferencijoje kaip kviestiniai pranešėjai dalyvauja mokslininkai iš JAV ir kitų valstybių.

Atsiliepimai apie konferencijoje pristatomą tyrimą leistų padidinti šio ir kitų mokslinių tyrimų, atliekamų pareiškėjo, kokybę. Konferencijoje planuojama pristatyti (žodinis pranešimas) bendrojo produktyvumo pokyčių analizės metodikos plėtinius, kurie gali būti taikomi atliekant empirinius tyrimus, susijusius su tvarios plėtros koncepcijos įgyvendinimu. Planuojama pristatyti pasiūlytos metodikos taikymą žemės ūkio sektoriaus atveju. Šie tyrimai aktualūs tiek teoriniu, tiek empiriniu požiūriu dėl šiuo metu įgyvendinamos ES Bendrosios žemės ūkio politikos ir fundamentinių produktyvumo tyrimų plėtros atsižvelgiant į tvarumo koncepciją.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“.

 

Projekto trukmė 2018 m. kovas – birželis

 

Projekto vadovas dr. Tomas Baležentis

 

Kontaktai

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Tomas Baležentis, (8 5) 262 2459, tomas.balezentis@laei.lt

 

 

Dalyvavimas 1-ojoje Pasaulinėje sveikatos, žemės ūkio ir aplinkos mokslų konferencijoje: GCHAES 2018

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0157

 

Projektas „Dalyvavimas 1-ojoje Pasaulinėje sveikatos, žemės ūkio ir aplinkos mokslų konferencijoje: GCHAES 2018“.

Projekto tikslas – jaunosios mokslininkės gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas. Siekiant užsibrėžto tikslo, numatyta dalyvauti 1-ojoje Pasaulinėje sveikatos, žemės ūkio ir aplinkos mokslų konferencijoje: GCHAES 2018 ir jos metu pristatyti atliktų tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei.

Jaunosios mokslininkės tyrimai, susiję su Europos Sąjungoje vykdoma agrarinės aplinkosaugos politika bus pristatyti ir diskutuojami tarptautiniu lygiu. Tai padės geriau atlikti tolimesnius tyrimus. Svarbu, kad Europos Sąjungoje vykdomos agrarinės aplinkosaugos politikos klausimai bus aptariami su mokslininkais iš kitų valstybių, kurios užima lyderiaujančias pozicijas pasaulinėse žemės ūkio ir maisto produktų rinkose (pvz.: Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinės Amerikos Valstijos) konferencijoje, kurios tema - „Tinkamo gyventi pasaulio kūrimas“. 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“.

 

Projekto trukmė 2018 m. kovas – birželis

 

Projekto vadovė dr. Aistė Galnaitytė

 

Kontaktai

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus tyrėja dr. Aistė Galnaitytė, (8 5) 262 3852, aiste.galnaityte@laei.lt

 

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje

 

Embargo veiksmų poveikio kainų pokyčiams pasirinktose tiekimo grandinėse vertinimas

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0025

 

Pastaraisiais metais pasaulyje itin aktualiu sprendžiamu iššūkiu yra žemės ūkio ir maisto produktų kainų augimas, kurį dažnai lemia rinkos funkcionavimo sutrikimai. Vienas iš veiksnių, kuris gali daryti įtaką pokyčiams rinkoje yra draudimai, susiję su produkcijos eksportu į tam tikras šalis. Projektas siekia sukurti metodiką, leidžiančią įvertinti embargo veiksmų poveikį kainų pokyčiams pasirinktose tiekimo grandinėse. Tyrimo tikslui pasiekti pasitelkta "Kompetencijos kėlimo mokslinėje stažuotėje" priemonė, kuri skatina tarptautinį ir tarpinstitucinį mobilumą. Projektas numato ilgalaikę mokslinę išvyką, kuri leis jaunajam tyrėjui pakelti mokslinę kvalifikaciją ir įgyti ekonometrinio modeliavimo žinių, būtinų tikslui pasiekti. Stažuotės metu bus atliktas bendras tyrimas, kuris leis patikrinti sukurtą metodiką, tiriant Rusijos embargo poveikį Lietuvos kiaulininkystės sektoriui.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

 

 

Projekto trukmė 2018 m. kovas – spalis.

 

Projekto vadovas dr. Nelė Jurkėnaitė.

 

Kontaktai

Produktų rinkotyros skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja dr. Nelė Jurkėnaitė, (8 5) 261 7307, nele.jurkenaite@laei.lt.

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt