home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2019-05-29

Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą

ESFIVP-I-1.jpg

Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

 

„Agroverslo,  teritorinės savivaldos ir vietos bendruomenės sąveikos vystant regionus vertinimas socialinės atsakomybės požiūriu“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0030

Projekto tikslas - kelti jaunosios mokslininkės kompetenciją ir didinti Lietuvos mokslo įstaigų (tame tarpe ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto) tarptautiškumą, viešinant ir diskutuojant tyrimo rezultatus apie Lietuvos agoverslo,  teritorinės savivaldos ir vietos bendruomenės sąveikos vystant regionus vertinimą socialinės atsakomybės požiūriu šioje srityje dirbantiems Europos mokslininkams bei jaunajai mokslininkei diskusijų metu pristatant Lietuvos mokslo įstaigų ir juose dirbančių mokslininkų patirtį, galimybes ir siekius bendradarbiauti su kitais Europos mokslininkais, atliekant bendrus tyrimus, tarptautinius projektus ir pan. Konferencijos „Corporate Social Responsibility: public and private sector perspectives“ metu bus skaitomas pranešimas „Agroverslas ir teritorinė savivalda: mero naudai ir bendruomenės pilietiškumui – iš socialinės atsakomybės perspektyvos“ (angl. Agribusiness and territorial government: in mayor’s favor or for community citizenship from social responsibility perspective). Diskusijų metu jaunoji mokslininkė Rita Vilkė aptars Lietuvos mokslo įstaigų ir juose dirbančių mokslininkų patirtis, galimybes ir siekius bendradarbiauti su kitais Europos mokslininkais, inicijuojant ir įgyvendinant bendrus tyrimus ir tarptautinius projektus.

 

Projekto dalyvė – dr. Rita Vilkė, el. paštas: rita.vilke@laei.lt

 

Projekto trukmė: 2019 m. balandžio 30 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0030) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt