home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2019-08-22

LAEI dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors”

sherpa.jpg

LAEI pradeda įgyvendinti tarptautinį mokslinį projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (liet. “Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai”) pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą HORIZON 2020.


Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (liet. “Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai”) pagal veiksmų planą RUR-2018-2020 Rural Renaissance, sutarties nr. 862448.

 

Projekto veiklos apims didžiąją dalį Europos - SHERPA įgyvendins 21 konsorciumo partneris iš Europos Sąjungos šalių narių (Belgijos, Prancūzijos, Graikijos, Švedijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Slovėnijos, Portugalijos ir kt.). Siekiant papildyti konsorciumo narių kompetencijas SHERPA taip pat įtrauks dalyvius iš kitų ES šalių, priklausančių tarptautiniams ekspertų tinklams ERDN (angl. European Rural Development Network) ir Nordregio (Angl. Nordic and European Research Centre for Regional Development and Planning).

 

Pagrindinis SHERPA tikslas yra konsoliduoti svarbiausias žinias ir nuomones, kurios padeda formuoti rekomendacijas būsimai ES kaimo politikai. Projektas įveiklins mokslo, visuomenės ir politikos atstovų bendradarbiavimą formuojant konstruktyvius žiniomis grįstus pagrindus kaimo politikai. Tai įgalins kaimo plėtros dalyviams padėti pasinaudoti kaimo vietovėse atsirandančiomis galimybėmis ir apsaugoti jas nuo ilgalaikių grėsmių.

 

SHERPA prisidės kuriant politiką trijose pagrindinėse srityse:

     1) Teiks pasiūlymus mokslinių tyrimų politikos kūrimui, ypatingą dėmesį skiriant darbo programos „Horizontas Europa“ rengimui;

     2) Talkins įgyvendinant kaimo vietovėms aktualią politiką 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu;

     3) Padės nustatyti kaimo politikos kryptis po to sekančiam programavimo laikotarpiui (po 2027 m.).

 

SHERPA įgyvendins septynis darbo paketus (WP), orientuojantis į penkis konkrečius tikslus: 1) nustatyti pagrindinius ES kaimo vietovių ateities tendencijų ir dinamikos variklius; 2) sukurti daugiafunkcines platformas veiksmingam ir tvariam mokslo, visuomenės ir politikos bendradarbiavimui formuojant kaimo politiką; 3) sukurti bendrą žinių bazę, susijusią su ES kaimo politika, apžvelgiant buvusių ir vykdomų mokslinių tyrimų projektų rezultatus; 4) užmegzti dialogą tarp piliečių, tyrėjų ir politikų apimant kuo platesnę ES teritoriją; 5) suformuluoti rekomendacijas, kurios prireikus susietų skirtingus šiuolaikinės kaimo politikos plėtros scenarijus Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiais.

 

SHERPA projektas išsamiai apima visą H2020 Koordinavimo ir Paramos veiksmų schemą “RUR-01-2018-2019 - D Kaimo visuomenės–mokslo–politikos centrai”.

 

Bendras projekto biudžetas yra 5 mln. eurų. Projekto trukmė: 4 metai.

 

Išsamesnė informacija netrukus pasirodys internete.

 

Projekto koordinatorė Lietuvoje dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė

tel. (8 5) 261 7978, el.p. zivile.gedminaite@laei.lt;

tel. (8 672) 00413, el.p. rita.vilke@laei.lt

 

 

HORIZON 2020 projektai įgyja pagreitį ir COVID-19 akivaizdoje: LAEI mokslininkai steigia vieną iš 40-ies Europos Tvarumo centrų įtraukiai kaimo politikai

Šių metų balandžio 27-ąją įvyko antrasis visų konsorciumo partnerių susitikimas, panaudojant „Cisco Webex“ bendravimo platformą, kuri suteikė galimybę 54-iems SHERPA konsorciumo dalyviams iš 21 šalies interaktyviai diskutuoti projekto įgyvendinimo eigą, pagrindinius iššūkius bei galimus jų sprendimo būdus. Pirmajame projekto įgyvendinimo etape siekta sukurti pagrindus projekto įgyvendinimui. Visi konsorciumo partneriai sėkmingai įvykdė laikotarpiui užsibrėžtą tikslą: sukurta 20 Dinaminių veiksmų planų, įsteigta 20 Tvarumo centrų įtraukiai kaimo politikai, įvykdyta „bandomoji užduotis“. Planuojama, kad SHERPA projekto įgyvendinimo pabaigoje iš viso Europoje veiks 40 Tvarumo centrų įtraukiai kaimo politikai.

Išsamesnė informacija: https://www.laei.lt/?mt=aktualijos&naujiena=536

 

 

Įgyvendintas pirmasis HORIZON 2020 projekto SHERPA ciklas: LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai įvertino vieno iš 20-ies Europos Tvarumo centrų įtraukiai kaimo politikai pasiekimus

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai pirmojo projekto įgyvendinimo etapo metu sukūrė Dinaminį veiksmų planą ir įsteigė vieną iš 20-ies Europos Tvarumo centrų įtraukiai kaimo politikai “Žiedinė bioekonomika – Lietuva” (angl. Circular Bio-economy – Lithuania, CBioLit), vienijantį mokslo, visuomenės ir politikos suinteresuotus veikėjus.

Išsamesnė informacija: https://www.laei.lt/?mt=aktualijos&naujiena=563 

Įvyko HORIZON 2020 projekto SHERPA mokslinė-praktinė konferencija

 

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projekto “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (liet. “Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai“) veiklos buvo pristatytos ir diskutuotos 2022 m. gegužės 19 d. Druskininkuose vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Antreprenerystė ir socialinė ekonomika regionuose: poreikiai, iššūkiai ir būtina mokslinė-praktinė bei politinė intervencija”. Išsamesnė informacija: https://www.laei.lt/?mt=aktualijos&naujiena=589


 

© Nuoroda į šaltinį yra būtina.

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt