home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2020-10-13

Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą

moksl.jpg

Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos

 

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

 

„Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje 14th Economics & Finance Conference“,  Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-20-0109

 

Projekto tikslas – kelti jaunosios mokslininkės kompetenciją ir didinti Lietuvos mokslo įstaigų (tame tarpe ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto) tarptautiškumą, viešinant ir diskutuojant tyrimo rezultatus apie Lietuvos žemės ūkio rezultatyvumą ir vertinimą darnumo požiūriu ūkio lygmeniu, akcentuojant aplinkos dedamąsias, vertinimo galimybes naudojant turimus ūkių duomenis, reflektuojant į Lietuvos žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros strateginio vertinimo turinį rengiant BŽŪP 2021–2027 m. strateginį planą, su šioje srityje dirbantiems Europos mokslininkams bei jaunajai mokslininkei diskusijų metu pristatant Lietuvos mokslo įstaigų ir juose dirbančių mokslininkų patirtį, galimybes ir siekius bendradarbiauti su kitais Europos mokslininkais, atliekant bendrus tyrimus, tarptautinius projektus ir pan. Konferencijos Economics & Finance Conference metu bus skaitomas pranešimas Ūkininkų ūkių aplinkosauginis pėdsako indeksas naudojant ŪADT duomenis: metodologija ir taikymas“ – iš darnaus vystymosi perspektyvos“ (angl. Agri-environmental footprint index of family farms using FADN data: methodology and application). Diskusijų metu jaunoji mokslininkė Vida Dabkienė aptars Lietuvos mokslo įstaigų ir juose dirbančių mokslininkų patirtis, galimybes ir siekius bendradarbiauti su kitais Europos mokslininkais, inicijuojant ir įgyvendinant bendrus tyrimus ir tarptautinius projektus.

 

Projekto dalyvė – dr. Vida Dabkienė, el. paštas: vida@laei.lt

 

Projekto trukmė: 2020 m. rugsėjis–spalis.

 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0030) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt