home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2011-03-02

Projektas „Visuotiniai politikos veiksmai ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione – 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos Baltijos KOMPASAS“

baltic_compass.png

Projektas „Visuotiniai politikos veiksmai ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione – 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos Baltijos KOMPASAS“ (angl. Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region – Baltic COMPASS of the Baltic Sea Region Programme 2007–2013) (BC) apjungia 22 partnerius iš 9 Baltijos jūrą supančių šalių, kurių tikslas dalintis praktinėmis ir mokslinėmis žiniomis, susijusiomis su žemės ūkiu ir aplinkosauga. BC veikia kaip regioninė platforma, kurios dalyviai ir susinteresuotieji asmenys modeliuoja būsimos aplinkosaugos politikos efektyvius scenarijus, dalijasi inovacijomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir generuoja investicijomis. BC idėjų pagrindas yra praktikoje patikrinti geriausi sprendimai žemės ūkiui ir aplinkosaugai, kurie užtikrina subansuotesnę kaimo ekonomiką. Tokiu būdu BC prisideda prie praktinių sprendimų ir inovacijų veiklos ir investicijų gerinimo, strateginės rizikos, susijusios su žemės naudojimo ir gyvulių auginimo įvertinimu bei politikos adaptavimo.

 

Projekto tikslai įgyvendinami tarpsektorinio bendradarbiavimo pagrindu (konferencijos, seminarai ir kiti darbiniai susitikimai) ir kitas informavimo ir komunikavimo priemones (interaktyvus tinklalapis, žinynai, naujienlaikraščiai, spausdintinė medžiaga). Suinteresuotieji projektu į darbą įtraukia ūkininkus, konsultavimo tarnybas, valdymo institucijas, technologus, mokslo ir tyrimų institutus ir bendrai visus tuo, kurie suinteresuoti Baltijos jūros regiono subalansuota produkcija. Ūkininkui konkreti nauda pasireiškia tuo, kad jis ateityje investuodamas į savo būsimą veiklą priims teisingus valdymo sprendimus, susijusius su jautriomis Baltijos jūros regiono ekosistemomis.

 

BC reikšmingas tuo, kad remia investicijas ir rengia politikos priemones, todėl jis priskiriamas prie strateginio lygio projektų ir yra finansuojamas iš ES 2007-2013 Baltijos jūros regiono programos lėšų. BC praktiškai įgyvendina ES stradegijos Baltijos jūros regionui ir HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano numatytas priemones.

 

BC projektas vykdomas trejus metus iki 2012 m. gruodžio mėn. Yra numatyta galimybė projektą pratęsti dar dvejiems metams.

 

Laukiami rezultatai. BC ieško inovatyvių sprendimų, kurie reikalingi regiono žemės ūkio, aplinkosaugos ir kitos veiklos ateičiai. BC tikisi pasiekti ir tokius specifinius rezultatus:

 

 • Inicijuoti efektyvios ir eutrofikacijos mažinimui pritaikytos politikos priemones,

 • Padidinti užtikrintumą, susijusį su veiksmų ir priemonių rizika bei nauda,

 • Modeliuoti pasirinktas vandens apsaugos priemonėms,

 • Pateikti siūlymus tinkamam žemės naudojimui, atsižvelgiant į eutrofikaciją,

 • Numatyti veiksmų, susijusiu su padidintos rizikos zonomis programas, įskaitant ekologines ir sveikatingumo sritis,

 • Pasiūlyti patrauklesnias agroaplinkosaugos paramos schemas,

 • Įdiegti inovacijas ir naujas technologijas po pilotinių bandymų,

 • Įtraukti suinteresuotus asmenis ir pasidalinti patyrimu iš kitų projektų,

 • Sėkmingai įgyvendinti ES strategijos ir Baltijos jūros veiksmų planą.

 

BC projektas prisideda prie Helsinkio komisijos (HELCOM) patvirtinto Baltijos jūros regiono veiksmų plano ir ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo. Nacionaliniai Kaimo plėtros planai taip pat yra BC struktūros dalis.

 

 

Pagrindiniai aspektai:

 

 • Baltijos jūros aplinka yra pažeidžiama, todėl reikalingi unikalūs veiksmai.

 • Baltijos jūros regione turi būti gaminami aukštos kokybės maisto produktai ir kitos ekosistemos paslaugos Baltijos jūros aplinkai.

 • Politika ir investicijos turėtų nutiesti kelią konkurencingam ir subalansuotam žemės naudojimui Baltijos jūros regione.

 • BC remia inovatyvius sprendimus, reikalingus regiono ateičiai, žemės ūkiui, aplinkai ir kaimo ekonomikai.

 • BC stiprina Baltijos šalių bendradarbiavimą per tarptautinį dialogą ir žinių perdavimą.

 

Darbo paketai:

 

BC projektas buvo padalintas į keletą darbo paketų (DP). Projekto partneriai turi galimybę pasirinkti dalyvauti viename ar keliuose darbo paketuose, priklausomai nuo jų vykdomų tyrimų krypties, specializacijos ir susidomėjimo. Darbo paketams vadovauja skirtingi projekto partneriai.

 

DP 1

Projekto valdymas ir administravimas. Efektyvus ir savalaikis valdymas, užtikrinantis ataskaitų teikimą ir projekto vystymą.

DP 2

Ryšiai ir informacija. Aukšto politinio pripažinimo ir projekto rezultatų naudojimo tarp suinteresuotųjų siekimas.

DP 3

Gerosios praktikos naudojimas ir perdavimas. Gerosios praktikos pavyzdžių skleidimas ir inovacijų diegimas valdyme, versle bei technologijose.

DP 4

Investicijų parengimas. Investicijų į geriausias turimas technologijas ir sprendimus spartinimas.

DP 5

Visapusiškas vertinimas ir scenarijai. Naujų perspektyvų suteikimas integruotiems mokslu pagrįstiems sprendimams paremti.

DP 6

Valdymas ir politikos pritaikymas. Taikomųjų valdymo procesų pagrįstumo didinimas vystant žemės ūkio ir aplinkos apsaugos politiką.

 

 

Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.balticcompass.org/


 

Susitikimas.pdf Susitikimas.pdf  (324 KB)  download
Projektų „Baltijos kompasas“, „Baltijos organinės trąšos“ ir „Baltijos susitarimas“ vykdytojų susitikimas.
Pažintis su Suomijos pelkemis.pdf Pažintis su Suomijos pelkemis.pdf  (440 KB)  downloadMonografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt