home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
Pasirinkite metus:   2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2010 metų mokslo publikacijos

2011-11-30
Lietuvos regionai: verslo gyvybingumas >>

Dalia Vidickienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Vidickienė, D.; Gedminaitė-Raudonė, Ž. Lietuvos regionai: verslo gyvybingumas = Regions of Lithuania: business vitality // Viešasis administravimas = Public Administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, 2010, nr. 3-4 (27-28), p. 106-113, ISSN 1648-4541 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source, Toc Premier; LOGIN; GESIS).

 

2011-01-10
Agrarinės teisės Lietuvoje pagrindai ir jų plėtotė į nacionalinės teisės šaką >>

Virgilijus Skulskis

 

Skulskis, V. Agrarinės teisės Lietuvoje pagrindai ir jų plėtotė į nacionalinės teisės šaką // Verslo ir teisės aktualijos = Current Issues of Business and Law / Recenzijos ir apžvalgos = Reviews.– Vilnius: TTVAM, 2010, 5(2), p. 476-483. (EBSCOhost: Business source complete, TOC Premier; IndexCopernicus; EconLit).

 

2010-12-27
Visuomenės lūkesčiai dėl Lietuvos kaimo politikos krypčių >>

Rasa Melnikienė, Dalia Vidickienė

 

Melnikienė, R.; Vidickienė, D. Visuomenės lūkesčiai dėl Lietuvos kaimo politikos krypčių. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010. 3(19). p. 23–33, Mokslo darbai: Kaimiškųjų vietovių socioekonominė plėtra, I tomas. ISSN 1648-9098. EBSCO sąrašas (Business Source Complete; Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-27
Perėjimo prie naujosios kaimo politikos paradigmos kliūtys Lietuvoje >>

Dalia Vidickienė

 

Vidickienė, D. Perėjimo prie naujosios kaimo politikos paradigmos kliūtys Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010. 3(19). p. 137–146, Mokslo darbai: Kaimiškųjų vietovių socioekonominė plėtra, I tomas. ISSN 1648-9098. EBSCO sąrašas (Business Source Complete; Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-27
Alternatyvių ir papildomų verslų svarba ir ekonominiai uždaviniai pietryčių Lietuvoje >>

Lina Batuliavičiūtė

 

Batuliavičiūtė, L. Alternatyvių ir papildomų verslų svarba ir ekonominiai uždaviniai pietryčių Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010. 3(19). p. 147-154, Mokslo darbai: Kaimiškųjų vietovių socioekonominė plėtra, I tomas. ISSN 1648-9098. EBSCO sąrašas (Business Source Complete; Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
ES-27 šalių žemės ūkio ekonominių rodiklių vertinimas >>

Irena Kriščiukaitienė, Aistė Galnaitytė, Andrej Jedik

 

Kriščiukaitienė, I.; Galnaitytė, A.; Jedik, A.  ES-27 šalių žemės ūkio ekonominių rodiklių vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 78-93, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
Lietuvos žemės ūkio produktų pelno prognozės iki 2013 metų >>

Irena Kriščiukaitienė, Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė, Danutė Juškevičienė

 

Kriščiukaitienė, I.; Tamošaitienė, A.; Andrikienė, S.; Juškevičienė, D. Lietuvos žemės ūkio produktų pelno prognozės iki 2013 metų // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 94-107, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
Apleista žemė Lietuvoje: problemos, galimi sprendimo būdai >>

Gediminas Kuliešis, Diana Šalengaitė

 

Kuliešis, G.; Šalengaitė, D. Apleista žemė Lietuvoje: problemos, galimi sprendimo būdai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 116-127, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
Nuostatų kooperuotis vertinimas >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. Nuostatų kooperuotis vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 108-115, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
Jaunimo dalyvavimo kaimo raidos procesuose vertinimas >>

Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė

 

Ribašauskienė, E.; Šalengaitė, D. Jaunimo dalyvavimo kaimo raidos procesuose vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 147-154, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
Klasterių vystymosi barjerai >>

Aldona Stalgienė

 

Stalgienė, A. Klasterių vystymosi barjerai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 155-164, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-12-17
Ūkininkų ūkių verslo stabilumo vertinimas naudojant finansinės analizės santykinius rodiklius >>

Antanina Tamošaitienė, Danutė Juškevičienė, Irena Kriščiukaitienė, Aistė Galnaitytė

 

Tamošaitienė, A., Juškevičienė, D. Kriščiukaitienė, I., Galnaitytė, A. Ūkininkų ūkių verslo stabilumo vertinimas naudojant finansinės analizės santykinius rodiklius // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 5 (24), p. 173-185, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-10-06
Grūdų rinkos prognozės iki 2020 metų >>

Irena Kriščiukaitienė, Salomėja Andrikienė, Aistė Galnaitytė, Andrej Jedik

 

Irena Kriščiukaitienė, Salomėja Andrikienė, Aistė Galnaitytė, Andrej Jedik. Grūdų rinkos prognozės iki 2020 metų // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 23 (4), p. 74-84, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-08-26
Šešėlinės ekonomikos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje įtaka šalies biudžetui >>

Albertas Gapšys, Ovidija Eičaitė

 

Albertas Gapšys, Ovidija Eičaitė. Šešėlinės ekonomikos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje įtaka šalies biudžetui // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 20(1), p. 15-24, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-28
Value – added (VAT) Affection to the Lithuanian Economics Competitiveness. It`s Application in the Food Sector >>

Valentinas Dubinas, Albertas Gapšys

 

Valentinas Dubinas, Albertas Gapšys. Value – added (VAT) Affection to the Lithuanian Economics Competitiveness. It`s Application in the Food Sector // European Integration Studies : Research and Topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2010, no 4, p. 85-90 (CEEAS).

 

2010-07-10
Grūdų kainų kitimo tendencijos Lietuvoje 2006–2009 metais >>

Vidmantas Bradūnas

 


Vidmantas Bradūnas. Grūdų kainų kitimo tendencijos Lietuvoje 2006–2009 metais // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 25-32., ISSN 1822-6760. (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Tiesioginių išmokų lygio Europos Sąjungos mastu suvienodinimo prielaidos, modeliai ir jų taikymo poveikio vertinimas >>

Vilma Dapkutė, Artiom Volkov

 

Vilma Dapkutė, Artiom Volkov. Tiesioginių išmokų lygio Europos Sąjungos mastu suvienodinimo prielaidos, modeliai ir jų taikymo poveikio vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 33-40, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Akvakultūros ūkių ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, nustatymas >>

Ovidija Eičaitė, Danutė Juškevičienė

 

Ovidija Eičaitė, Danutė Juškevičienė. Akvakultūros ūkių ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, nustatymas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 41-49. ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Prognozavimas žemės ūkio sektoriaus strateginio valdymo dokumentuose >>

Aistė Galnaitytė

 

Aistė Galnaitytė. Prognozavimas žemės ūkio sektoriaus strateginio valdymo dokumentuose // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 50-57., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Žemės ūkio valdų grupavimo mokesčių tikslais alternatyvos >>

Danutė Juškevičienė, Artūras Lakis

 

Danutė Juškevičienė, Artūras Lakis. Žemės ūkio valdų grupavimo mokesčių tikslais alternatyvos // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 66-75., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Gyvulininkystės sektoriaus prognozės iki 2020 metų >>

Irena Kriščiukaitienė, Aistė Galnaitytė, Salomėja Andrikienė, Andrej Jedik

 

Irena Kriščiukaitienė, Aistė Galnaitytė, Salomėja Andrikienė, Andrej Jedik. Gyvulininkystės sektoriaus prognozės iki 2020 metų // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 76-86., ISSN 1822-6760. (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimas >>

Irena Kriščiukaitienė, Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė

 

Irena Kriščiukaitienė, Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė. Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 87-95., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Pagrindinių žemės ūkio produkcijos rūšių ir biologinio turto savikainų duomenų bazės kūrimo metodologiniai aspektai >>

Artūras Lakis, Danutė Juškevičienė, Aldona Stalgienė

 

Artūras Lakis, Danutė Juškevičienė, Aldona Stalgienė. Pagrindinių žemės ūkio produkcijos rūšių ir biologinio turto savikainų duomenų bazės kūrimo metodologiniai aspektai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 96-104., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Tiesioginių žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų skatinimas, atsižvelgiant į vartotojų prioritetus >>

Deiva Mikelionytė, Ingrida Lukošiutė, Laura Petrauskaitė

 

Deiva Mikelionytė, Ingrida Lukošiutė, Laura Petrauskaitė. Tiesioginių žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų skatinimas, atsižvelgiant į vartotojų prioritetus // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 122-130., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Klasterizacijos raiška Lietuvos grūdų sektoriuje >>

Sigitas Vaitkevičius, Aldona Stalgienė

 

Sigitas Vaitkevičius, Aldona Stalgienė. Klasterizacijos raiška lietuvos grūdų sektoriuje // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 174-180., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Galimybės ir grėsmės, kylančios Lietuvos žemės ir miškų ūkiui dėl klimato kaitos >>

Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė. Galimybės ir grėsmės, kylančios Lietuvos žemės ir miškų ūkiui dėl klimato kaitos // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 189-197., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-07-10
Ekologinio ūkininkavimo veiksnių modeliavimas >>

Virgilijus Skulskis

 

Virgilijus Skulskis. Ekologinio ūkinikavimo veiksnių modeliavimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 158-165., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-04-16
Типология этапов развития единой аграрной политики ЕС >>

Иоланта Дрождз, Гедиминас Радзявичюс

 

Иоланта Дрождз; Гедиминас Радзявичюс. Типология этапов развития единой аграрной политики ЕС. Sustainable development of the region // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Zhytomyr National Agroecological University, Lithuanian University of Agriculture, Klaipeda University, 2010, nr. 21(2), p. 43-52, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

2010-03-16
Variations in the emphasis of rural development programmes in the EU: the cases of Lithuania and Scotland >>

Irena Krisciukaitiene, Aiste Galnaityte, Gerald Schwarz

 

Irena Krisciukaitiene, Aiste Galnaityte, Gerald Schwarz. Variations in the emphasis of rural development programmes in the eu: the cases of lithuania and scotland // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 20(1), p. 77-86, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt