home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
Pasirinkite metus:   2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2011 metų mokslo publikacijos

2012-02-17
Multi-objective optimization of well-being in the European Union member states >>

Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis, Willem K. M. Brauers

 

Baležentis, T., Baležentis, A.; Brauers, W. K. M. Multi-objective optimization of well-being in the European Union member states // Ekonomska istraživanja = Economic research. ISSN 1331-677X. Vol. 24 (2011) No. 4, p. 1-15. (Social Sciences Citation Index, Social SciSearch, Journal Citation, Thomson Reuters, SCOPUS, Cab Abstracts, EBSCO, Econlit, Scopus Geobase, Cabell`s Directory of Publishing Opportunities in Economics & Finance, ABI/INFORM ProQuest, Index Copernicus).

 

2012-01-30
Bendroji žemės ūkio politika artėjant 2020 m.: evoliucija ar revoliucija? >>

Nelė Jurkėnaitė

 

Jurkėnaitė, N. Bendroji žemės ūkio politika artėjant 2020 m.: evoliucija ar revoliucija? // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4(24) (2011), p. 42-50 (Index Copernicus).

 

2012-01-30
Sustainable energy development: Energy consumption and greenhouse gas emissions in the Lithuanian agricultural sector >>

Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis

 

Baležentis, A.; Baležentis, T. Sustainable energy development: Energy consumption and greenhouse gas emissions in the Lithuanian agricultural sector // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4(24) (2011), p. 81-91 (Index Copernicus).

 

2012-01-30
Lietuvos kaimo vietovių perspektyvos per atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo prizmę >>

Jolanta Droždz, Nelė Jurkėnaitė

 

Droždz, J.; Jurkėnaitė, N. Lietuvos kaimo vietovių perspektyvos per atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo prizmę // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4(24) (2011), p. 92-101 (Index Copernicus).

 

2012-01-30
Lietuvos regionų klasifikavimas pagal kaimiškumą remiantis atokumo kriterijumi >>

Dalia Vidickienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Vidickienė, D.; Gedminaitė-Raudonė, Ž. Lietuvos regionų klasifikavimas pagal kaimiškumą remiantis atokumo kriterijumi // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4(24) (2011), p. 51-59 (Index Copernicus).

 

2012-01-16
A multi-criteria assessment of relative farming efficiency in the European Union Member States >>

Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Baležentis, A. A multi-criteria assessment of relative farming efficiency in the European Union Member States // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. T 18. Nr. 3 (2011), p. 125–135 (EBSCOhost: Central & Eastern European Academic Source, CAB Abstracts).

 

2011-12-27
A farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA >>

Tomas Baležentis

 

Baležentis, T. A farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p. 43-52, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Ekonominių instrumentų taikymas, siekiant skatinti vartotojus sveikai maitintis >>

Ovidija Eičaitė, Albertas Gapšys

 

Eičaitė, O.; Gapšys, A. Ekonominių instrumentų taikymas, siekiant skatinti vartotojus sveikai maitintis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.64-73, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Pasaulinės ekonominės krizės įtakos žemės ūkio sektoriui ES šalyse vertinimas 2008–2009 m. >>

Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko, Andrej Jedik

 

Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V.; Jedik, A. Pasaulinės ekonominės krizės įtakos žemės ūkio sektoriui ES šalyse vertinimas 2008–2009 m. // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.105-115, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.116-125, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Lietuvos regionų tipologijų pagal kaimiškumą tinkamumas regioninei politikai >>

Rasa Melnikienė, Dalia Vidickienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė, Erika Ribašauskienė

 

Melnikienė, R.; Vidickienė, D.; Gedminaitė-Raudonė, Ž.; Ribašauskienė, E. Lietuvos regionų tipologijų pagal kaimiškumą tinkamumas regioninei politikai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.126-134, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Globalizacijos poveikis Lietuvos paukštininkystės sektoriui 2000–2010 metais >>

Laura Petrauskaitė-Senkevič

 

Petrauskaitė-Senkevič, L. Globalizacijos poveikis Lietuvos paukštininkystės sektoriui 2000-2010 metais // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.135-146, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Vietos identiteto raiška vietos plėtros strategijose >>

Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė

 

Ribašauskienė, E.; Šalengaitė, D. Vietos identiteto raiška vietos plėtros strategijose // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.191-200, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Paramos įtaka įvairių ūkininkavimo tipų ekologinių ūkių ekonominiams rezultatams >>

Virgilijus Skulskis, Birutė Stankaitytė, Rima Daunytė

 

Skulskis, V.; Stankaitytė, B.; Daunytė, R. Paramos įtaka įvairių ūkininkavimo tipų ekologinių ūkių ekonominiams rezultatams // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.201-210, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-12-27
Competitiveness of Lithuanian farms and their agriculture production from present to medium – term perspectives >>

Irena Krisciukaitiene, Rasa Melnikiene, Aiste Galnaityte

 

Krisciukaitiene, I.; Melnikiene, R.; Galnaityte, A. Competitiveness of Lithuanian farms and their agriculture production from present to medium – term perspectives // European Union Food Sector after the last enlargements – conclusions for the future CAP. Institute of agricultural and food economics national research institute / Competitiveness of the polish food economy under the conditions of globalization and european integration. Warszawa, 2011, No. 6.1, p. 145-164, ISBN 978-83-7658-134-7.

 

2011-12-27
The Green Paper as a tool for Rural Policy formation: Lithuania‘s Experience Introduction >>

Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė

 

Vidickienė, D.; Melnikienė, R. The Green Paper as a tool for Rural Policy formation: Lithuania‘s Experience Introduction // European Union Food Sector after the last enlargements – conclusions for the future CAP. Institute of agricultural and food economics national research institute / Competitiveness of the polish food economy under the conditions of globalization and european integration. Warszawa, 2011, No. 6.1, p. 190-208, ISBN 978-83-7658-134-7.

 

2011-11-30
Lietuvos regionų ekonominio dinamiškumo vertinimas >>

Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Gedminaitė-Raudonė, Ž. Lietuvos regionų ekonominio dinamiškumo vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011, T. 3, nr. 4, p. 76-81, doi:10.3846/mla.2011.073. (online) ISSN 2029-2252 (Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; ProQuest: Ulrichsweb™, Summon™; EBSCOhost:Academic Search Complete; IndexCopernicus).

 

2011-11-30
Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo stiprinant antreprenerystės elementus Lietuvos kaime >>

Dalia Vidickienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Vidickienė, D.; Gedminaitė-Raudonė, Ž. Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo stiprinant antreprenerystės elementus Lietuvos kaime // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos mokslų akademija, 2011, T. 22, nr. 2, p. 129-138. ISSN 0235-7186 (Scopus, EBSCO, CEEOL, CSA, Web of Science (Cituojamumo rodiklis 2010 = 0.179/0.924)).

 

2011-11-15
Challenges of Common Agricultural Policy Development >>

Nelė Jurkėnaitė, Artiom Volkov

 

Jurkėnaitė, N.; Volkov, A. Challenges of Common Agricultural Policy Development // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. ISSN 1822-4202 online. T.12, Nr. 2. (2011), p. 120-130. DOI:10.3846/btp.2011.13 [EBSCOhost: Central & Eastern European Academic Source, Business source complete, TOC Premier; ICONDA (IRBdirect); SCOPUS].

 

2011-11-08
Evolution of the clustering phenomenon in the Lithuanian grain sector >>

Sigitas Vaikevičius, Aldona Stalgienė

 

Vaikevičius, S.; Stalgienė, A. Evolution of the clustering phenomenon in the Lithuanian grain sector / Sigitas Vaitkevičius, Aldona Stalgienė // Proceedigs of the 10th international conference Liberec Economic Forum - LEF2011", from 19th to 20th September 2011, Liberec, Czech Republic. Liberec, 2011. ISBN 9788073727550. p. 557-569 (Web of Science (Conference Proceedings Citation Index)).

 

2011-10-08
Klimato kaita: poveikis Lietuvos žemės ir miško ūkiui >>

Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Vidickienė, D.; Melnikienė, R.; Gedminaitė-Raudonė, Ž. Klimato kaita: poveikis Lietuvos žemės ir miško ūkiui // Viešasis administravimas = Public Administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, 2011, nr. 4 (32), p. 82-89, ISSN 1648-4541 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source, Toc Premier; LOGIN; GESIS).

 

2011-09-23
An index decomposition analysis model for identification of strategic changes: the case of cereal harvest in Lithuanian counties >>

Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis

 

Baležentis, A; Baležentis, T. An index decomposition analysis model for identification of strategic changes: the case of cereal harvest in Lithuanian counties // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 4 (28), p. 26-34, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-09-23
Efficiency of the Lithuanian agricultural sector: return on fixed assets, output, and value added >>

Irena Kriščiukaitienė, Tomas Baležentis

 

Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, T. Efficiency of the Lithuanian agricultural sector: return on fixed assets, output, and value added  // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 4 (28), p. 66-74, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-09-23
Lietuvos žemės ūkio subjektų organizacinės elgsenos įtakos organizacijos narių verslumui tyrimas >>

Jūratė Matekonienė, Audronė Kozlovskaja, Gediminas Kuliešis, Ingrida Lukošiutė

 

Matekonienė, J.; Kozlovskaja, A.; Kuliešis, G.; Lukošiutė, I. Lietuvos žemės ūkio subjektų organizacinės elgsenos įtakos organizacijos narių verslumui tyrimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 4 (28), p. 83-90, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-09-23
Žemės ūkio bendroji pridėtinė vertė ir pajamos, jų didinimo veiksniai >>

Vaida Šapolaitė

 

Šapolaitė, V. Žemės ūkio bendroji pridėtinė vertė ir pajamos, jų didinimo veiksniai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 4 (28), p. 127-139, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2011-09-08
Политика обеспечения продовольственной безопасности стран ЕС: развитие и перспективы >>

Раса Мельникене, Артём Волков, Вильма Дапкуте

 

Мельникене, Р.; Волков, А.; Дапкуте, В. Политика обеспечения продовольственной безопасности стран ЕС: развитие и перспективы // Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности  (Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 9-10 сентября 2010 г.) Минск: Ин-т системных исследований, 2011, с.160-165, ISBN 978-985-6925-59-0

 

2011-08-26
Trends and prospects of Lithuania's trade in agricultural and food products with BRICs >>

Andrej Bogdanov, Tamara Petuchova

 

Bogdanov A., Petuchova T. Trends and prospects of Lithuania's trade in agricultural and food products with BRICs // Contributed paper presented at the international conference “Will the ‘BRICs Decade’ continue? – Prospects for trade and growth”, Halle (Saale), Germany, 23-24 June 2011, 15 p. ISBN 978-3-938584-57-6 (EconLit, AgEcon Search).

 

2011-07-12
Vartotojų informavimo apie ekologiškus maisto produktus svarba ir šaltiniai >>

Virgilijus Skulskis, Vilija Girgždienė, Birutė Stankaitytė

 

Skulskis, V; Girgždienė, V; Stankaitytė, B. Vartotojų informavimo apie ekologiškus maisto produktus svarba ir šaltiniai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 3 (27), p. 166-175, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s).

 

2011-07-01
The Diffusion of Organic Farming in Lithuania >>

Peter Kaufmann; Romualdas Zemeckis; Virgilius Skulskis; Emilija Kairyte; Sigrid Stagl

 

Kaufmann, P., Zemeckis, R., Skulskis, V., Kairyte, E., Stagl, S. The diffusion of organic farming in Lithuania (2011) Journal of Sustainable Agriculture, 35 (5), pp. 522-549. DOI:10.1080/10440046.2011.579838 ISSN1044-0046 print/1540-7578 online [SCOPUS].

 

2011-03-28
Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio žemės ūkiui ir maisto pramonei vertinimo modelis >>

Audronė Kozlovskaja

 

Kozlovskaja A. Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio žemės ūkiui ir maisto pramonei vertinimo modelis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 1 (25), p. 134-145, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus).

 

2011-03-28
Ekologiškų maisto produktų tiesioginis pardavimas >>

Virgilijus Skulskis, Vilija Girgždienė, Rasa Melnikienė

 

Skulskis V., Girgždienė V., Melnikienė R. Ekologiškų maisto produktų tiesioginis pardavimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 1 (25), p. 208-215, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus).

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt