home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
Pasirinkite metus:   2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2012 metų mokslo publikacijos

2013-03-18
Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo palyginamoji analizė >>

Nelė Jurkėnaitė


Jurkėnaitė, N. Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo palyginamoji analizė // Žemės ūkio mokslai, 2012, T. 19, Nr. 4, p. 288–298. ISSN: 1392-0200 [Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas) CAB Abstracts nuo 2002, 3; (paieška) visas tekstas nuo 2009 (sąrašas)].

 

2013-01-09
Application of the Luenberger Index to Estimating Dynamics of the Total Factor Productivity in Lithuanian Family Farms >>

Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Baležentis, A. Application of the Luenberger Index to Estimating Dynamics of the Total Factor Productivity in Lithuanian Family Farms // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2012, Nr. 3(27), p. 70-79. ISSN 1648-9098 [IndexCopernicus].

 

2013-01-09
Ekologinis ūkininkavimas ir verslumas >>

Virgilijus Skulskis

 

Skulskis, V. Ekologinis ūkininkavimas ir verslumas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2012, Nr. 3(27), p. 37-44. ISSN 1648-9098 [IndexCopernicus].

 

2013-01-02
The Cost Malmquist Index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms >>

Tomas Baležentis

 

Baležentis, T. The Cost Malmquist Index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms // Žemės ūkio mokslai, 2012. T. 19. Nr. 3. p. 168–179. ISSN: 1392-0200. [EBSCO host: Central & Eastern European Academic Source; CAB Abstracts].

 

2012-12-31
Application of the bootstrapped DEA for the analysis of Lithuanian family farm efficiency >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. Application of the bootstrapped DEA for the analysis of Lithuanian family farm efficiency // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 5 (34), p. 35-46, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-12-31
Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atveju >>

Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė

 

Ribašauskienė,E.; Šalengaitė, D. Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atveju // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 5 (34), p. 188-197, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-12-21
European Union Member States Preparing for Europe 2020. An Application of the MULTIMOORA Method >>

Willem Karel M. Brauers, Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis

 

Brauers, W. K. M.; Baležentis, A.; Baležentis, T. 2012. European Union member states preparing for EUROPE 2020. An application of the MULTIMOORA method. Technological and Economic Development of Economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas, Vol. 18 Iss. 4, p. 567–587. ISSN 2029-4913 print, ISSN 2029-4921 online. doi:10.3846/20294913.2012.734692. [CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts,  Business Source Complete , Business Source Premier , Central & Eastern European Academic Source,  ICONDA (IRBdirect),  SCOPUS,  Social Sciences Citation Index  (Web of Science)].

 

2012-12-18
Dynamics of the total factor productivity in Lithuanian family farms: frontier measures >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė, Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, A. Dynamics of the Total Factor Productivity in Lithuanian Family Farms: Frontier Measures. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2012, 46(4), p. 201–212. Online ISSN 1842–3264, print ISSN 0424–267X. ISSN 0585-7511 [Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index®, Social Scisearch®, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS].

 

2012-11-15
Direct payments: features of the funding and possibilities for redistribution across the EU after 2013 >>

Artiom Volkov, Rasa Melnikiene

 

Volkov, A.; Melnikiene, R. Direct payments: features of the funding and possibilities for redistribution across the EU after 2013 // Economie şi sociologie = Economy and sociology, 2012, No 3, p. 26–31. ISSN 1857-4130 Categoria B.

 

2012-10-01
Promoting interactions between local climate change mitigation, sustainable energy development, and rural development policies in Lithuania >>

Dalia Streimikienė, Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė

 

Streimikiene, D.; Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. Promoting interactions between local climate change mitigation, sustainable energy development, and rural development policies in Lithuania // Energy Policy, Vol. 50, 2012, p. 699–710. ISSN 0301–4215 http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.015. (Science Citation Index Expanded (Web of Science), SciVerse Scopus by Elsevier).

 

2012-09-26
Lietuvos ūkininkų ūkių bendrojo produktyvumo išskaidymas taikant Hikso–Morsteno indeksą >>

Tomas Baležentis

 

Baležentis, T. Decomposition of the total factor productivity in Lithuanian family farms by the means of the hicks-moorsteen index // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, T.33, Nr. 4, p. 10-20, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-09-26
Ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemų klasifikavimas >>

Šarūnas Eirošius, Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko

 

Eirošius, Š.; Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V. Ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemų klasifikavimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, T. 33, Nr. 4, p. 33-43, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-09-17
Implementing the EU strategy in Baltic states: a multi-objective evaluation >>

Willem K.M. Brauers, Alvydas Balezentis, Tomas Balezentis

 

Brauers, W. K.M.; Balezentis, A.; Balezentis, T. Implementing the EU strategy in Baltic states: a multi-objective evaluation // Actual Problems of Economics, No 8, 2012, p. 317–329. ISSN 1993-6788 (SSCI by Thomson Reuters Scientific (Impact Factor database); SciVerse Scopus by Elsevier; Index Copernicus; EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Director).

 

2012-06-29
Multimoora–FG: a multi–objective decision making method for linguistic reasoning with an application to personnel selection >>

Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis, Willem K. M. Brauers

 

Baležentis, A; Baležentis, T.; Brauers, W. K. M. Multimoora–FG: a multi–objective decision making method for linguistic reasoning with an application to personnel selection // Informatica, ISSN 0868-4952, 23(2), 2012, p. 173-190 (IAOR (International Abstracts in Operations Research), INSPEC, MathSciNet, Science Citation Index Expanded (Web of Science), SCOPUS, VINITI, Zentralblatt MATH).

 

2012-06-27
Stambiųjų ir smulkiųjų žemės ūkio gamintojų veiklos finansavimo poveikis investavimui ir veiklos rezultatams >>

Audronė Kozlovskaja

 

Kozlovskaja, A. Stambiųjų ir smulkiųjų žemės ūkio gamintojų veiklos finansavimo poveikis investavimui ir veiklos rezultatams // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 3 (32), p. 69-80, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-06-27
Livestock farming in the Nemunas river basin: the recent trends and the impact on the water bodies >>

Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko, Tomas Baležentis, Aliaksandr Pakhomau

 

Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V.; Baležentis, T.; Pakhomau, A. Livestock farming in the Nemunas river basin: the recent trends and the impact on the water bodies // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 3 (32), p. 81-88, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-06-27
Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniai >>

Vaida Šapolaitė

 

Šapolaitė, V. Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 3 (32), p. 140-150, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-06-26
Technical efficiency and expansion of Lithuanian family farms (2004–2009): graph data envelopment analysis and rank-sum test >>

Tomas Baležentis

 

Baležentis, T. Technical efficiency and expansion of Lithuanian family farms (2004–2009): graph data envelopment analysis and rank-sum test // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 2 (31), p. 26-35, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-06-26
Ekologinio ūkininkavimo sąlygų palyginimas ES šalyse >>

Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko

 

Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V. Ekologinio ūkininkavimo sąlygų palyginimas ES šalyse // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 2 (31), p. 86-95, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-06-26
Save žalojančio elgesio ir regiono kaimiškumo ryšys >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. Save žalojančio elgesio ir regiono kaimiškumo ryšys // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 2 (31), p. 96-102, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-06-26
Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų tiesioginės mokesčių naštos diferencijavimo vertinimas >>

Danutė Juškevičienė

 

Juškevičienė. D. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų tiesioginės mokesčių naštos diferencijavimo vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 2 (31), p. 53-61, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-05-17
Economic Ranking of the European Union Countries by MULTIMOORA Optimization >>

Willem K. M. Brauers, Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis

 

Brauers, W. K. M.; Baležentis, A.; Baležentis, T. Economic ranking of the European Union countries by MULTIMOORA optimization // Business and Management 2012, / 7th International Scientific Conference May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania, 2012, ISSN 2029-4441 print / ISSN 2029-929X online, ISBN 978-609-457-116-9 CD. P. 329-335 doi:10.3846/bm.2012.043. (ISI Proceedings).

 

2012-05-17
Regional Economic Systems: Competitiveness and Innovative Development >>

Jolanta Droždz, Artiom Volkov

 

Drozdz, J.; Volkov, A. Regional economic systems: competitiveness and innovative development // Business and Management 2012 / 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania, 2012, ISSN 2029-4441 print / ISSN 2029-929X online, ISBN 978-609-457-116-9 CD. P. 351-358, doi:10.3846/bm.2012.046.  (ISI Proceedings).

 

2012-04-25
Farming Efficiency Across the EU Member States and Farming Types: Frontier Benchmarking >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė, Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, A. Farming Efficiency Across the EU Member States and Farming Types: Frontier Benchmarking // Economic Science for Rural Development / Proceedings of the International Scientific Conference. Rural Business and Finance. 2012, No 28, p. 20-24, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8304-1-9 (ISI Web of Knowledge, AGRIS, EBSCO).

 

2012-04-11
Реформа единой аграрной политики Европейского Союза на период после 2013 года >>

Неле Юркенайте

 

Юркенайте, Н. Реформа единой аграрной политики Европейского Союза на период после 2013 года // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012, No 3, ISSN 0235-2494, p. 26-30. (Журнал включен Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Минобрнауки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, по специальности экономика).

 

2012-03-27
Skirtingų tipų ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas ir vadybiniai sprendimai - duomenų apgaubties analizė >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. Family farm efficiency across farming types in Lithuania and its managerial implications - data envelopment anglysis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 1 (30), p. 22-30, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-03-27
Transakcinių sąnaudų vertinimo metodologiniai aspektai >>

Artūras Lakis, Virginia Namiotko

 

Lakis, A.; Namiotko, V. Transakcinių sąnaudų vertinimo metodologiniai aspektai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 1 (30), p. 81-89, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

2012-03-26
Prioritizing sustainable electricity production technologies: MCDM approach >>

Dalia Streimikiene, Tomas Balezentis, Irena Krisciukaitiene, Alvydas Balezentis

 

Streimikiene, D.; Balezentis, T.; Krisciukaitiene, I.; Balezentis, A. Prioritizing sustainable electricity production technologies: MCDM approach // Renewable and Sustainable Energy Reviews, No16 (5) (2012), p. 3302-3311. ISSN 1364-0321.  doi:10.1016/j.rser.2012.02.067.  (Web of Science, SciVerse ScienceDirect, SCOPUS).

 

2012-02-27
Rural tourism development in Lithuania (2003–2010) — A quantitative analysis >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė, Alvydas Baležentis, Ron Garland

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, A.; Garland, R. Rural tourism development in Lithuania (2003–2010) — A quantitative analysis // Tourism Management Perspectives, No 2–3 (2012), p. 1–6. ISSN 2211-9736 doi: 10.1016/j.tmp.2012.01.001. [SciVerse ScienceDirect, SCOPUS].

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt