home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
Pasirinkite metus:   2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2014 metų mokslo publikacijos

2019-06-28
Chapter IV. Development of Lithuanian rural regions towards knowledge society >>

Dalia Vidickiene, Rasa Melnikiene, Zivile Gedminaite-Raudone

 

Vidickiene, D.; Melnikiene, R.; Gedminaite-Raudone, Z. 2014. Chapter IV. Development of Lithuanian rural regions towards knowledge society. In Rural economies in Central Eastern European Countries after EU enlargement / Monograph. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej – Panstwowy Instytut Badawczy Nr. 110.1:47–65. ISBN 978-83-7658-489-8.

 

 

2017-05-23
Pieno gamintojų ir perdirbėjų lūkesčių poveikio žaliavinio pieno rinkai vertinimas >>

Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko

 

Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, N. 2014. Pieno gamintojų ir perdirbėjų lūkesčių poveikio žaliavinio pieno rinkai vertinimas, Iš Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 3(35):44–49. ISSN 1648-9098 (Print) ISSN 2424-337X (Online) [Index Copernicus].

 

2015-01-19
Key determinants of the productivity of the agricultural sectors in Lithuania and Germany: what role do rural development programmes play? >>

Irena Krisciukaitiene, Gerald Schwarz

 

Krisciukaitiene, I.; Schwarz, G. 2014. Key determinants of the productivity of the agricultural sectors in Lithuania and Germany: what role do rural development programmes play? In Economy and sociology 3:67–72. ISSN 1857–4130 [DOAJ, IDEAS, EconPapers, LogEc, SOCIONET, INDEXCOPERNICUS, OAJI, RePEc].

 

2015-01-19
Pagyvenusių Lietuvos kaimo gyventojų nuostatos dėl viešojo susisiekimo paslaugų >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2014. Pagyvenusių Lietuvos kaimo gyventojų nuostatos dėl viešojo susisiekimo paslaugų  Iš: Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis = Development of Rural Social Infrastructure [Mokslinių straipsnių rinkinys]. Elektroninis išteklius. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014.  p. 40–44. ISBN 978-609-449-073-6.

 

2014-12-30
Lithuanian consumers’ attitudes and purchasing behaviour towards domestic livestock products >>

Ovidija Eičaitė, Vida Dabkienė

 

Eičaitė, O; Dabkienė, V. 2014. Lithuanian consumers’ attitudes and purchasing behaviour towards domestic livestock products, In Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 14(4):73–78, print ISSN 2284-7995, e-issn 2285-3952 [Copernicus, DOAJ, CABI,EBSCO,Ulrich's Periodicals Directory,Google Scholar,the journal is classified in B category by National Council of Scientific Research in Higher Education (CNCSIS)].

 

2014-12-17
MULTIMOORA-IFN: A MCDM Method Based on Intuitionistic Fuzzy Number for Performance Management >>

Tomas Baležentis, Shouzhen Zeng, Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Zeng, Sh.; Baležentis, A. 2014. MULTIMOORA-IFN: A MCDM Method Based on Intuitionistic Fuzzy Number for Performance Management, Economic computation and economic cybernetics studies and research 48(4):85–102. Online ISSN 1842–3264 Print ISSN 0424–267X [ISI Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index®, Social Scisearch®, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition].

 

2014-11-26
African swine fever risk assessment and compensation calculation methodology: Lithuanian case >>

Gapšys Albertas, Dabkienė Vida

 

Gapšys A., Dabkienė V. 2014. African swine fever risk assessment and compensation calculation methodology: Lithuanian case In Ekonomika APK 10:85–91. ISSN 2221-1055 [Russian Science Citation Index (RSCI), Russian scientific electronic library: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37741; EBSCO Publishing, Inc., www.ebscohost.com; Ulrich’s Periodicals Directory USA: ulrichsweb.com; V.Vernadsky National Library of Ukraine : http://nbuv.gov.ua; Index Copernicus, AGRIS, USA, website: http://ring.ciard.net/international-scientific-and-production-journal-economy-agrarian-and-industrial-complex; American Economic Association: EconLit, USA, website: econlit.org].

 

2014-11-21
Resource use in Lithuanian agricultural sector >>

Tomas Baležentis, Jens Leth Hougaard

 

Baležentis, T.; Hougaard, J.L. 2014. Resource use in Lithuanian agricultural sector. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(4): 755–765. DOI:10.15544/mts.2014.070 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-11-21
ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo poveikio Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportui vertinimas >>

Jolanta Droždz, Birutė Stankaitytė

 

Droždz, J; Stankaitytė, B. 2014. ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo poveikio Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportui vertinimas. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(4): 784–793. DOI:10.15544/mts.2014.073 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-11-21
Agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimo metodiniai principai >>

Aistė Galnaitytė

 

Galnaitytė, A. 2014. Agrarinės aplinkosaugos priemonių ekonominio poveikio vertinimo metodiniai principai. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(4): 810–822. DOI:10.15544/mts.2014.076 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-11-21
Pagyvenusių Lietuvos kaimo gyventojų gyvenimo kokybės pokyčiai 2001–2011 metais >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2014. Pagyvenusių Lietuvos kaimo gyventojų gyvenimo kokybės pokyčiai 2001–2011 metais. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(4): 871–880. DOI:10.15544/mts.2014.082 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-11-21
Lietuvos pieno gamybos vystymąsi po kvotų panaikinimo lemsiantys veiksniai >>

Deiva Mikelionytė, Ingrida Lukošiutė, Laura Petrauskaitė-Senkevič

 

Mikelionytė, D.; Lukošiutė, I; Petrauskaitė-Senkevič, L. 2014. Lietuvos pieno gamybos vystymąsi po kvotų panaikinimo lemsiantys veiksniai. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(4): 890–901. DOI:10.15544/mts.2014.084 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-11-20
Multi-directional program efficiency: the case of Lithuanian family farms >>

Mette Asmild, Tomas Baležentis, Jens Leth Hougaard

 

Asmild, M., Baležentis, T., Hougaard, J.L. 2014. Multi-directional program efficiency: the case of Lithuanian family farms, Journal of Productivity Analysis, February 2016, Volume 45, Issue 1, pp 23-33, First online: 16 October 2014. Online ISSN 1573-0441. DOI 10.1007/s11123-014-0419-6. [Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS, INSPEC, EconLit, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, CAB International, ABS Academic Journal Quality Guide, Academic OneFile, Bibliography of Asian Studies, CAB Abstracts, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, ECONIS, Expanded Academic, Global Health, International Abstracts in Operations Research, JSTOR, OCLC, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by ProQuest].

 

2014-10-30
Total factor productivity in the Lithuanian family farms after accession to the EU: application of the bias-corrected Malmquist indices >>

Tomas Baležentis

 

Baležentis, T. 2014. Total factor productivity in the Lithuanian family farms after accession to the EU: application of the bias-corrected Malmquist indices, Empirica, In Journal of European Economics 41(4):731–746. ISSN 0340-8744. DOI 10.1007/s10663-013-9234-y. [Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, ECONIS, Gale, Geobase, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), OCLC, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by ProQuest].

 

2014-10-29
Lietuvos ūkininkų ūkių efektyvumo veiksniai ir šaltiniai >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. 2014. Lietuvos ūkininkų ūkių efektyvumo veiksniai ir šaltiniai, Žemės ūkio mokslai 21(3): 191–200. ISSN 1392-0200. DOI: http://dx.doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v21i3.2969. [Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas) CAB Abstracts nuo 2002, 3; (paieška) visas tekstas nuo 2009 (sąrašas)].

 

2014-09-05
The analysis of social insurance systems for farmers in selected eu countries: lessons learned for Lithuania >>

Virginia Namiotko, Šarūnas Eirošius

 

Namiotko, V.; Eirošius, Š. 2014. The analysis of social insurance systems for farmers in selected eu countries: lessons learned for Lithuania, Economy & Business 8:63–71. ISSN 1313-255.

 

2014-08-07
Fuzzy efficiency without convexity >>

Jens Leth Hougaard, Tomas Baležentis

 

Hougaard, J. L., Baležentis, T. 2014. Fuzzy efficiency without convexity, Fuzzy Sets and Systems 255: 17–29. ISSN 0165-0114. DOI: 10.1016/j.fss.2014.04.009.  [Abstracting and Indexing].

 

2014-07-29
A survey on development and applications of the multi-criteria decision making method MULTIMOORA >>

Tomas Balezentis, Alvydas Balezentis

 

Balezentis, T.; Balezentis, A. 2014. A survey on development and applications of the multi-criteria decision making method MULTIMOORA, Journal of multi-criteria decision analysis 21(3-4): 209–222. ISSN 1099-1360. DOI: 10.1002/mcda.1501. [Current Index to Statistics (ASA/IMS); IAOR: International Abstracts in Operations Research (Palgrave Macmillan); INSPEC (IET); ProQuest Central (ProQuest); SCOPUS (Elsevier); ZBMATH (Zentralblatt MATH)].

 

2014-07-23
A nonparametric analysis of the determinants of family farm efficiency dynamics in Lithuania >>

Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė and Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, A. 2014. A nonparametric analysis of the determinants of family farm efficiency dynamics in Lithuania, Agricultural Economics / The journal of the International Association of Agricultural Economists 45(5): 589–599. ISSN 154-0862. DOI: 10.1111/agec.12108. [Abstracting and Indexing Information].

 

2014-06-20
The comparison of entrepreneurship ability of dairy farms in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland >>

Andrej Jedik, Aldona Stalgienė, Marju Aamisepp, Valda Bratka, Marcin Zekalo

 

Jedik, A.; Stalgienė, A.; Aamisepp, M.; Bratka, V.; Zekalo, M. 2014. The comparison of entrepreneurship ability of dairy farms in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(3): 516–525. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-20
Pienininkystės ūkių investicijas lemiančių veiksnių vertinimas >>

Virginia Namiotko, Irena Kriščiukaitienė

 

Namiotko, V.; Kriščiukaitienė, I. 2014. Pienininkystės ūkių investicijas lemiančių veiksnių vertinimas. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(3): 599–607. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-20
Žemės ūkio ekonominės veiklos vertinimas ES-27 šalyse >>

Vaida Šapolaitė

 

Šapolaitė, V. 2014. Žemės ūkio ekonominės veiklos vertinimas ES-27 šalyse. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(3): 653-662. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-19
Lietuvos kredito unijų veiklos dėsningumai >>

Tomas Baležentis, Asta Kantaravičienė, Vytautas Kėdaitis

 

Baležentis, T.; Kantaravičienė, A.; Kėdaitis, V. 2014. Lietuvos kredito unijų veiklos dėsningumai. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(2): 223–234. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-19
Susisiekimo infrastruktūros vystymosi tendencijos Lietuvos regionuose >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2014. Susisiekimo infrastruktūros vystymosi tendencijos Lietuvos regionuose. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(2): 346–353. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-19
Tiesioginių išmokų įtaka žemės ūkio produktų gamintojų veiklos rezultatams >>

Rolandas Kripaitis, Virginia Namiotko, Aistė Galnaitytė, Andrej Jedik

 

Kripaitis, R.; Namiotko, V.; Galnaitytė, A.; Jedik, A.2014. Tiesioginių išmokų įtaka žemės ūkio produktų gamintojų veiklos rezultatams. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(2): 336–345. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-19
Ekologiško pieno gamybos kooperatyvo veiklos vertinimo rezultatai >>

Virgilijus Skulskis, Vilija Girgždienė, Deiva Mikelionytė

 

Skulskis, V.; Girgždienė, V.; Mikelionytė, D. 2014. Ekologiško pieno gamybos kooperatyvo veiklos vertinimo rezultatai. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(2): 407–415. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-06-16
Probabilistic productive technology and partial production frontiers: an application to Lithuanian agriculture >>

Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis

 

Baležentis, T.; Baležentis, A. 2014. Probabilistic productive technology and partial production frontiers: an application to Lithuanian agriculture, Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists 1(41): 141–146. ISSN 1648-8776 [CEEOL nuo 2005, IndexCopernicus nuo 2008].

 

2014-06-16
Impact of using unique resources of the regions classified by rurality for higher value added and new jobs creation >>

Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Gedminaite-Raudone, Z. 2014. Impact of using unique resources of the regions classified by rurality for higher value added and new jobs creation, ICEIRD 2014 / The 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development. 5–6 June 2014, Nicosia, Cyprus, 365–373. ISBN 978-9963-7355-4-9.

 

2014-06-16
Vadybos žinių taikymas Lietuvos ūkininkų ūkiuose >>

Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė

 

Vidickienė, D.; Melnikienė, R.; Gedminaitė-Raudonė, Ž. 2014. Vadybos žinių taikymas Lietuvos ūkininkų ūkiuose, Žemės ūkio mokslai 21(1): 37–47. ISSN 1392-0200. DOI: http://dx.doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v21i1.2854. [Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas) CAB Abstracts nuo 2002, 3; (paieška) visas tekstas nuo 2009 (sąrašas].

 

2014-05-07
An input-specific analysis of the cost efficiency in Lithuanian family farms >>

Irena Krisciukaitiene, Tomas Balezentis, Alvydas Balezentis

 

Krisciukaitiene, I.; Balezentis, T.; Balezentis, A. 2014. An input-specific analysis of the cost efficiency in Lithuanian family farms, Economic Science for Rural Development 34:75-82. eISSN 2255-9930, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-1-8 [AGRIS, EBSCO, Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings].

 

2014-05-07
Analysing the determinants of Lithuanian family farm performance: a double bootstrap inference >>

Tomas Balezentis

 

Balezentis, T. 2014. Analysing the determinants of Lithuanian family farm performance: a double bootstrap inference, Economic Science for Rural Development 34:66-74. eISSN 2255-9930, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-1-8 [AGRIS, EBSCO, Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings].

 

2014-04-01
Rizikos veiksnių aktualumas Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojams >>

Audronė Kozlovskaja

 

Kozlovskaja, A. 2014. Rizikos veiksnių aktualumas Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojams, Regional formation and development studies 12(1):157–170. http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v12i1.693 ISSN 2351-6542.

 

2014-03-26
Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui >>

Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė

 

Kuliešis, G,; Pareigienė, L. 2014. Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(1): 66-73. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-03-26
Oportunistinio partnerių elgesio įtaka ūkių veiklos rezultatams >>

Artūras Lakis

 

Lakis, A. 2014. Oportunistinio partnerių elgesio įtaka ūkių veiklos rezultatams. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(1): 74-80. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

2014-01-28
Grazing livestock in Baltic countries and development paths of dairy farmers in Lithuania >>

Aldona Stalgiene, Abele Kuipers

 

Stalgiene, A.; Kuipers, A. 2014. Grazing livestock in Baltic countries and development paths of dairy farmers in Lithuania, in Cattle husbandry in Eastern Europe and China – EAAP135 / Strukture, development paths and optimization, 2014. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers 2014, 135:73–83. ISBN 978-90-8686-232-0, eISBN 978-90-8686-785-1, ISSN 0071-2477. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-785-1

 

2014-01-28
Competencies and agricultural entrepreneurship of dairy farmers in Poland, Lithuania and Slovenia >>

Carolien de Lauwere, Agata Malak-Rawlikowska, Aldona Stalgiene, Marija Klopcic, Abele Kuipers

 

de Lauwere, C.; Malak-Rawlikowska, A.; Stalgiene, A. Klopcic. M. ; Kuipers, A. 2014. Competencies and agricultural entrepreneurship of dairy farmers in Poland, Lithuania and Slovenia, in Cattle husbandry in Eastern Europe and China – EAAP Scientific Series135 / Strukture, development paths and optimization, 2014. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers 2014, 135(1):115–124. ISBN 978-90-8686-232-0, eISBN 978-90-8686-785-1, ISSN 0071-2477. D0I10.3920/978-90-8686-785-1_8. [SCOPUS].

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt