home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-03-21

Minimaliojo darbo užmokesčio ir makroekonominių rodiklių sąsajos Europos Sąjungoje

Minimaliojo darbo užmokesčio (MDU) reguliavimas yra svarbus valstybės ekonominės ir socialinės politikos gyvendinimo instrumentas. Jo taikymo veiksmingumą lemia teisinių nuostatų atitikimas socialinei-ekonominei sanklodai. Šio tyrimo tikslas – taikant dauginę atitikties analizę, nustatyti MDU ir makroekonominių rodiklių kaitos dėsningumus Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti teorinius MDU reguliavimo aspektus ir jų įgyvendinimą ES valstybėse narėse; 2) parengti dauginės atitikties analizės modelį sąsajų tarp MDU ir makroekonominių rodiklių atskleidimui; 3) nustatyti ryšius tarp MDU ir makroekonominių rodiklių ES valstybėse narėse. Tyrimas apima 2007–2013 m. laikotarpį, taigi nagrinėjami tiek recesijos, tiek ekonominio augimo periodai. Taikant dauginę atitikties analizę nustatyta, kad minimaliojo darbo už-mokesčio lygis Europos Sąjungos valstybėse yra tiesiogiai susijęs su jų makroekonominiais rodikliais. Stabilūs ryšiai tarp rodiklių rodo, kad minimaliojo darbo užmokesčio reguliavimas turi būti at-liekamas kompleksiškai vertinant bendrąją ekonomikos situaciją. Priešingu atveju, gali būti susiduriama su padidėjusiu nedarbo lygiu.

 

Raktiniai žodžiai: minimalus darbo užmokestis, Europos Sąjunga, atitikties analizė.

 

JEL kodai: J30, J38.

 

Mačerinskaitė, R.; Kėdaitis, V.; Baležentis, T. 2016. Minimaliojo darbo užmokesčio ir makroekonominių rodiklių sąsajos Europos Sąjungoje, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(1):36–47. DOI:10.15544/mts.2016.4 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Minimaliojo_darbo_uzmokescio_makroekonominiu_rodikliu_sasajos.pdf Minimaliojo_darbo_uzmokescio_makroekonominiu_rodikliu_sasajos.pdf  (461 KB)  downloadderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt