home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-06-20

Dynamic efficiency in Lithuanian cereal farms

Pagal Bendrąją žemės ūkio politiką, Lietuvos ūkininkų ūkiams teikiama gamybos ir investicinė parama, dėl kurios pastebėti struktūriniai pokyčiai šiame sektoriuje. Dėl to, svarbu įvertinti ūkių veiklą prisitaikymo kaštų požiūriu. Dinaminiai efektyvumo matai apima ir daugelio laikotarpių kaštų minimizavimą. Tyrime nagrinėjama mokslinė problema – kokios yra dinaminio efektyvumo tendencijos ir jų reikšmė javų ūkių vystymuisi Lietuvoje? Šio straipsnio tikslas – nustatyti Lietuvos javų ūkių vystymosi kryptis, remiantis dinamine efektyvumo analize. Duomenų apgaubties analizė taikoma apskaičiuojant efektyvumo rodiklius esant skirtingoms prielaidoms apie masto grąžą. Tyrimo rezultatai rodo, kad grynasis techninis neefektyvumas buvo pagrindinė bendrojo neefektyvumo priežastis, o masto neefektyvumas didėjo 2004–2014 m. Smulkieji ūkiai patyrė didžiausius efektyvumo praradimus. Smulkiųjų javų ūkių skaičiaus mažėjimas teigiamai veikė vidutinį techninį efektyvumą, tačiau poveikis masto efektyvumui buvo nevienareikšmis dėl vidutinio lygio ir pokyčio tempų kaitos skirtingose ūkių dydžių grupėse.

 

JEL kodai: C43, Q12.

 

Keyword(s): dinaminis efektyvumas, techninis efektyvumas, duomenų apgaubties analizė, ūkininkų ūkiai, Lietuva.

 

Baležentis, T. 2016. Dynamic efficiency in Lithuanian cereal farms, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(2):114–127. DOI:10.15544/mts.2016.9 (ISSN 1822-6760 (print)/ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Dynamic efficiency in Lithuanian cereal farms

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt