home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-10-03

Energy-related carbon dioxide emissions and environmental efficiency in the European Union agriculture: comparison of different benchmarking techniques

Mokslinėje literatūroje pateikiami įvairūs gamybos sukeliamo poveikio aplinkai vertinimo modeliai. Šiame straipsnyje pasiūlyta metodika, skirta daugiakriterinei Europos Sąjungos valstybių narių žemės ūkio sektorių veiklos ir energijos vartojimo anglies dvideginio emisijos mažinimo galimybių analizei. Metodika remiasi gretutinės gamybos ir daugiakriterinio vertinimo požiūriais. Į poveikį aplinkai atsižvelgiantys veiklos rodikliai įvertinti pageidaujamos produkcijos (bendrosios pridėtinės vertės), įvairių sąnaudų tipų ir nepageidaujamos produkcijos (anglies dioksido emisijos) atžvilgiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad Slovakija, Estija, Lietuva ir Vengrija turėtų daugiau dėmesio skirti anglies dvideginio koeficiento mažinimui (lyginant su techniniu efektyvumu ir produktyvumu) taikant švarios energijos technologijas. Kita vertus, produktyvumo didinimas yra svarbesnis Švedijos, Belgijos, Lenkijos ir Prancūzijos žemės ūkio sektoriuose. Čekija, Latvija ir Suomija pasižymi santykinai žemomis pageidaujamos ir nepageidaujamos produkcijos gamybos efektyvumo rodiklių reikšmėmis. Minėti skirtumai gali būti lemiami netolygaus ekonominio ir technologinio atskirų valstybių žemės ūkio sektorių vystymosi. Daugiakriterinio vertinimo požiūriu gauti panašūs rezultatai (remiantis rangų ir koreliacine analize).

 

JEL Codes: C44, Q15.

Keyword(s): data envelopment analysis, environmental efficiency, technical efficiency, byproduction approach, multi-criteria decision making

 

Baležentis, T.; Makutėnienė, D. 2016. Energy-related carbon dioxide emissions and environmental efficiency in the European Union agriculture: comparison of different benchmarking techniques, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(3):192–206. DOI:10.15544/mts.2016.15. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Energy-related carbon dioxide emissions and environmental efficiency in the European Union agriculture: comparison of different benchmarking techniques

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt