home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-10-03

The evaluation of cereal farms using ecological footprint method

Ūkinė veikla, plėtojama pagal tvaraus vystymosi dedamąsias, turi užtikrinti subalansuotą ekonominę, technologinę, socialinę ir gamtos aplinkos sąlygų plėtrą. Parinkti tvariai ūkinei veiklai tinkamas ir aplinkai mažiau žalingas technologijas padeda ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas naudojant ekologinio pėdsako metodą. Darbe sprendžiama problema – ar ekologinio pėdsako metodas yra tinkama priemonė vertinti žemės ūkio subjektų veiklos poveikį aplinkai, atsižvelgiant į darnaus vystymosi dedamąsias? Tyrimo tikslas – įvertinti javų ūkių veiklos poveikį aplinkai naudojant ekologinio pėdsako šeimos tvaraus proceso indekso metodą. Tyrimo metu buvo analizuojami grūdų ūkiai, auginantys kviečius, rugius ir avižas Austrijoje ir Lietuvoje. Skaičiavimai atlikti naudojant SPIonExcel programą, kurios veikimo algoritmas grindžiamas tvaraus proceso indekso metodu. Tyrimo rezultatai parodė, kad ekologinio pėdsako metodas gali būti naudojamas kaip priemonė, padedanti parinkti tvarius ūkininkavimo metodus, todėl yra gera ekologinio ūkininkavimo sąmoningumą didinanti priemonė. Atlikti skaičiavimai atskleidė, kad didžiausias poveikis aplinkai susidaro dėl trąšų ir mechanizmų (traktorių ir kombainų) naudojimo. Dėl suvartojamo mažesnio trąšų kiekio ekologiniuose ūkiuose, lyginant su tradiciniais grūdų ūkiais, senka vienas iš svarbiausių dirvožemio organinės medžiagos komponentų – dirvožemyje sukaupta organinė anglis, kurios išteklių mažėjimas tiek tradiciniame, tiek ekologiniame ūkyje sudaro didžiausią (apie 51 proc.) ekologinio pėdsako dalį. Svarbu pabrėžti, kad aplinkos oro ir vandens taršos ekologinio pėdsako dalis atitinkamai sudaro 30 proc. ir 10 proc. Tyrimo rezultatai parodė, kad ekologinio pėdsako metodo taikymas suteikia žemė ūkio subjektams naudingos informacijos apie aplinkos požiūriu naudingiausią ūkininkavimo veiklą, kuri taip pat padidina energijos vartojimo efektyvumą ir sumažina pirminių išteklių suvartojimą.

 

JEL Codes: O13, Q51.

Keyword(s): agricultural economics, environmental impacts, sustainable development.

 

Biekša, K. 2016. The evaluation of cereal farms using ecological footprint method, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(3):207–218. DOI: 10.15544/mts.2016.16. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

The evaluation of cereal farms using ecological footprint method

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt