home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-12-19

Evaluation of the EU support for rural residents of Lithuania: rural elders approach

Lietuva, tapusi ES nare, pradėjo gauti paramą žemės ūkio produkcijos gamybos procesams modernizuoti, ūkininkų pajamoms palaikyti, kaimų infrastruktūrai atnaujinti ir žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Šiai paramai administruoti ūkininkai, vietos valdžios institucijos ir bendruomenės turėjo įsisavinti ES paramos procedūras bei naują bendradarbiavimo kultūrą. Visa tai darė įtaką bendruomenėms ir jų nariams. Todėl svarbu įvertinti, kaip ji paveikė kaimo žmonių socialinį kapitalą, kuris yra vienas iš veiksnių, užtikrinantis gyvenimo kokybę. Straipsnio tikslas – įvertinti ES paramos poveikį kaimo gyventojų socialiniam kapitalui ir pateikti pasiūlymų kaimo vietovių socialinėms problemoms spręsti. Tikslui pasiekti apklausti Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų seniūnai. Kaimo bendruomenių gyventojai tampa labiau motyvuoti, pasitikintys savo jėgomis, bendruomenėse didėja pačių bendruomenių narių organizuojamų renginių skaičius, žmonės pradeda kurti sau laisvalaikį ir savarankiškai spręsti iškylančias problemas, didėja savipagalbos mastai, kaimo gyventojai savo gyvenamajai aplinkai skiria vis daugiau dėmesio ir išteklių. Didėjantis kaimo gyventojų socialinis kapitalas yra tas potencialas, kuris turi būti panaudotas kaimo ateities iššūkiams spręsti.

 

JEL kodai: R23, R50, R58.

Article in: English

Keyword(s): ES parama, poveikis, seniūnai, kaimo gyventojai, socialinis kapitalas

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2016. Evaluation of the EU support for rural residents of Lithuania: rural elders approach, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(4):384–393. DOI:10.15544/mts.2016.30. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Evaluation of the EU support for rural residents of Lithuania: rural elders approach

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt