home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2017-03-28

Evaluation of environmental footprint of wheeled tractors

Efektyvus žemės ūkio technikos valdymas padeda taupyti finansinius ir materialinius išteklius bei sumažinti aplinkos taršą. Įprasti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir stebėjimo metodai neapima produkto gyvavimo ciklo būvio analizės, todėl naudojant aplinkosauginio pėdsako metodą galima tiksliau įvertinti ūkininkavimo poveikį aplinka, identifikuojant grėsmes ir priemones sumažinančias neigiamą įtaką aplinkai. Didėjant žemės ūkio technikos panaudojimo mastams, didėja neigiamas poveikis aplinkai, todėl atsiranda problema, kaip tinkamai įvertinti ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos žemės ūkyje naudojamų ratinių traktorių aplinkosauginį pėdsaką ir jo kitimo tendencijas. Išanalizuota aplinkosauginio pėdsako samprata ir metodologija, jos taikymo aspektai ir praktinio panaudojimo galimybės, nustatant ratinių traktorių naudojamų žemės ūkyje, aplinkosauginį pėdsaką. Traktorių veikla ūkyje sudaro didžiąją dalį traktorių aplinkosauginio pėdsako. Nustatyta, kad traktoriaus aplinkosauginis pėdsakas daugiausiai priklauso nuo naudojamo kuro rūšies, traktoriaus galios ir darbo krūvio, todėl degalų rūšies, traktoriaus tipo ir naudojimo intensyvumo pakeitimas gali sumažinti traktorių aplinkosauginį pėdsaką.

 

JEL kodai: C81, O13, Q51.

Keyword(s): aplinkosauginis pėdsakas, poveikis aplinkai, procesų analizė, traktoriai, žemės ūkio veikla

 

Biekša, K.; Kuliešis, G. 2017. Evaluation of environmental footprint of wheeled tractors, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 39(1):7–18. http://dx.doi.org/10.15544/mts.2017.1 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [Clarivate Analytics Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI); EBSCO; Business Source Complete; CAB Abstracts; Ulrich’s; DOAJ; OAJI; IndexCopernicus; ERIH PLUS; AcademicKeys.com; Google Scholar].

 

 

Evaluation of environmental footprint of wheeled tractors

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt