home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2017-03-28

Agricultural support model: towards long-term viability

Pastaraisiais dešimtmečiais ES bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo kritikuojama, o tiesioginių išmokų modelio reforma įvardijama svarbiausiu siektinu tikslu. Straipsnyje nagrinėjama BŽŪP nacionalinio paramos modelio, užtikrinančio didesnę orientaciją į visuomenės gerovę ir ūkininkų ūkių gyvybingumą, tobulinimo problema. Tikslas – įvertinti Lietuvos 2015–2020 m. tiesioginių išmokų modelio tinkamumą ir pateikti rekomendacijas dėl paramos modelio tobulinimo. Šiam tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros, skirtos gyvybingumo koncepcijų ir BŽŪP problematikai, analizė akcentuojant pasirinktos gyvybingumo koncepcijos poveikį žemės ūkio politikos formavimui. Ankstesnių tyrimų, variantinių skaičiavimų ir teisės aktų analizės sintezė leido įvertinti galiojančio Lietuvos tiesioginių išmokų modelio aktualumą ir išskirti galimas tobulinimo kryptis, susijusias su perskirstymo išmokoms skirtos dalies valdymu, siekiant užtikrinti ilgalaikį žemės ūkio gyvybingumą. Galiojančio paramos modelio tobulinimo rekomendacijos yra pateiktos remiantis parinktų alternatyvų lyginamąja analize.

 

JEL kodai: Q14, Q18.

Keyword(s): paramos modelis, tiesioginės išmokos, ūkininko ūkis, žemės ūkio politika

 

Jurkėnaitė, N.; Volkov, A. 2017. Agricultural support model: towards long-term viability, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 39(1):42–56. http://dx.doi.org/10.15544/mts.2017.03 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [Clarivate Analytics Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI); EBSCO; Business Source Complete; CAB Abstracts; Ulrich’s; DOAJ; OAJI; IndexCopernicus; ERIH PLUS; AcademicKeys.com; Google Scholar].

 

 

Agricultural support model: towards long-term viability

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt