home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2017-10-05

Dalyvavimu grįstas vietos bendruomenių vystymas ūkininkų socialinės atsakomybės kontekste

Evoliucionuojanti viešojo administravimo paradigma, atliepdama milžiniškais tempais besivystančios visuomenės interesus, vis didesnę reikšmę teikia
dalyvavimui. Praktika patvirtino dalyvavimo ir įgalinimo vietoje pranašumus, formuodama dalyvavimu grįsto vystymo koncepciją, išryškinusią suinteresuotųjų svarbą bendruomenių vystymo procesuose, ypač kaimiškuosiuose regionuose. Tačiau mokslinėse diskusijose dalyvavimu grįstas vietos bendruomenių vystymas menkai tyrinėtas viešojo administravimo ir socialinės atsakomybės paradigmų sandūroje iš vienos svarbiausių regionuose veikiančių suinteresuotųjų grupių – ūkininkų – perspektyvos. Tad pagrindinis straipsnyje keliamas klausimas yra, kiek socialinės atsakomybės ūkininkai prisiima įtraukiant ir vystant vietos bendruomenes. Tyrimas grindžiamas pozityvistinės metodologijos nuostatomis. Atliekant teorinį modeliavimą, teoriškai apibūdintas ir paaiškintas dalyvavimu grįstas bendruomenių vystymas palaikant santykį su aktualiomis viešojo administravimo ir socialinės atsakomybės (SA) paradigmomis, išaiškinta ūkininkų SA raiškos būdų įvairovė įtraukiant ir vystant vietos bendruomenes. Atlikus empirinį tyrimą – reprezentatyvią Lietuvos ūkininkų apklausą – pateikta svarbiausių rezultatų apžvalga. Tyrimas atskleidžia, kad dalyvavimu grįstas vietos bendruomenių vystymas ūkininkų SA kontekste Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius: tarp penkių labiausiai paplitusių ūkininkų SA raiškos būdų įtraukiant ir vystant vietos bendruomenes, SA pamatiniai vertybiniai komponentai atsispindi menkai. Tačiau tai leidžia aiškiai identifikuoti tolesnes ūkininkų SA skatinimo kryptis formuojant ūkininkų rėmimo instrumentų įvairovę.


Reikšminiai žodžiai:

naujasis viešasis valdymas, dalyvavimu grįstas valdymas, vietos bendruomenių vystymas, socialinė atsakomybė, ūkininkai.

 

Keywords:

new public governance, participatory governance, participatory community development, corporate social responsibility, farmers.

 

 

 

Vilkė R. Dalyvavimu grįstas vietos bendruomenių vystymas ūkininkų socialinės atsakomybės kontekste. Public Policy and Administration. 2017, T. 16, Nr. 2, p. 245–263. ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603. DOI: http://dx.doi.org/10.13165/VPA-17-16-2-06. [Scopus; EBSCO Publishing; Inc.; C.E.E.O.L.; PROQUEST; ULRICH'S]

 

 

Dalyvavimu grįstas vietos bendruomenių vystymas ūkininkų socialinės atsakomybės kontekste.pdf Dalyvavimu grįstas vietos bendruomenių vystymas ūkininkų socialinės atsakomybės kontekste.pdf  (927 KB)  download



derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt