home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2018-06-25

Farmers’ Social Responsibility to Local Community: does Education Matter?

Socialinė atsakomybė kaip mokslinė paradigma agrariniu diskursu tyrimuose socialiniams pokyčiams aiškinti naudota itin retai. Straipsnyje sprendžiama problema, kaip taikyti socialinės atsakomybės paradigmą agrariniu diskursu, siekiant, kad ji leistų diagnozuoti ūkininkų socialinę atsakomybę vietos bendruomenėms veikiančius veiksnius. Tyrimo tikslas – pasiūlyti ūkininkų socialinės atsakomybės vietos bendruomenėms vertinimo metodiką išsilavinimo veiksnio aspektu ir numatyti tolesnes jos taikymo galimybes. Tyrimas paremtas originaliais empiriniais duomenimis, surinktais struktūrizuoto interviu būdu 2017 m. sausio–vasario mėn. telefonu apklausus 1108 Lietuvos ūkininkus. Gauti tyrimo rezultatai patvirtina, kad agrariniu diskursu socialinė atsakomybė kaip mokslinė paradigma tinkama diagnozuoti ūkininkų socialinės atsakomybės vietos bendruomenei situaciją vertinant išsilavinimo veiksnį. Tolesniuose tyrimuose tikslinga vertinti kitus aktualius veiksnius ar aspektus, atlikti apibendrintą ūkininkų socialinės atsakomybės vertinimą.

 

JEL kodai: H41, J17, M14, P25, R11.

Keyword(s): socialinė atsakomybė, ūkininkas, išsilavinimas, viešosios gėrybės, vietos bendruomenė

 

Full Text: PDF (English)
 
Crowther, D.; Vilkė, R. 2018. Farmers’ Social Responsibility to Local Community: does Education Matter? In Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 40(2):167-174  https://doi.org/10.15544/mts.2018.16 (eISSN 2345-0355). [Clarivate Analytics Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI); EBSCO; Business Source Complete; CAB Abstracts; Ulrich’s; DOAJ; OAJI; IndexCopernicus; ERIH PLUS; AcademicKeys.com; Google Scholar].

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt