home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2018-09-25

Kaimo bendruomenių judėjimas Lietuvoje naujųjų socialinių judėjimų perspektyvoje

Atkurta Lietuvos valstybė susidūrė su daugybe politinių, socialinių, ekonominių, kultūrinių iššūkių, inspiravusių visuomenės normų, aktyvumo ir žmonių sąmoningumo kaitą. Kaip atsakas į besikeičiančią situaciją kaime, kilo kaimo bendruomenių judėjimas. Pagrindinis kylančio judėjimo tikslas – nepasitenkinimas esama padėtimi, noras keisti gyvenimo kokybę savo jėgomis, artimas Vakarų pasaulyje susiformavusiems naujiesiems socialiniams judėjimams. Poindustrinio kaimo kūrimui svarbi inovatyvaus, tvaraus ir įtraukaus kaimo vystymo paradigma suponuoja, kad šiandienos kaimo tyrimams būtinos naujos kokybinės dimensijos ir teorijos, talkinančios aiškinant vykstančias transformacijas. Šio straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos kaimo bendruomenių judėjimo bruožų atitikimą naujiesiems socialiniams judėjimams. Tikslui pasiekti remiantis pagrindiniais naujųjų socialinių judėjimų bruožais sukurtas ir pritaikytas šešių dimensijų modelis. Tyrimo rezultatai patvirtina daugumos kaimo bendruomenės veiklos bruožų panašumą su naujaisiais socialiniais judėjimais, inspiruojančiais gyvenimo kokybės pokyčius kaimo vietovėse. Tyrimo prieiga naudinga kaip nauja kokybinė dimensija, gilesniam vykstančių transformacijų kaime pažinimui.

 

Raktiniai žodžiai: kaimo bendruomenių judėjimai, Lietuva, naujieji socialiniai judėjimai.

 

 

Pareigiene, L. 2018. Rural community movement in Lithuania from the perspective of new social movement. In Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, Vol. 40, No 3, p. 369-378, DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.35, eISSN 2345-0355,  [Clarivate Analytics Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI); EBSCO; Business Source Complete; CAB Abstracts; Ulrich’s; DOAJ; OAJI; IndexCopernicus; ERIH PLUS; AcademicKeys.com; Google Scholar].

 

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt