home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2010-10-06

Grūdų rinkos prognozės iki 2020 metų

Šio straipsnio tikslas – pateikti Lietuvos grūdų rinkos prognozes iki 2020 m. Tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: išanalizuoti grūdų produkcijos, vidaus vartojimo ir užsienio prekybos pokyčius Lietuvoje, vidutiniškai ES ir pasaulyje 2007–2009 m. bei, atsižvelgiant į šių rodiklių ES ir pasaulines prognozes, pateikti balansų sudedamųjų dalių prognozes iki 2020 metų; palyginti ir įvertinti pagrindinių grūdų produktų kainų pokyčius Lietuvoje, ES ir pasaulyje 2007 – 2009 m. bei prognozuoti jas Lietuvoje, atsižvelgiant į vyraujančias atitinkamų produktų kainas ES. Straipsnis parengtas pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo, ekonominių ir socialinių tyrimų 2009 m. programos tyrimą „Žemės ūkio sektoriaus plėtros perspektyvos iki 2020 m. pagal besikeičiančius vidaus ir išorės veiksnius“.


Straipsnyje naudoti faktiniai 2000–2009 m. pagrindinių grūdų produkcijos (kviečių, miežių, ir rugių) balansų sudedamųjų dalių (gamyba, vartojimas, eksportas, importas, nuostoliai) bei ekonominių rodiklių duomenys. Tyrimo metodai: euristiniai, grafiniai ir ekonometrinis dalinės pusiausvyros modelis AGMEMOD. Darbo rezultatai: surinkti faktiniai duomenys, adaptuotas Lietuvos žemės ūkio gamybinėmis ir ekonominėmis sąlygomis ekonometrinis modelis AGMEMOD, kurio pagalba, atsižvelgiant į makrorodiklių (BVP, tenkantis vienam gyventojui, infliacija, gyventojų skaičius) kitimą, pateiktos tarpusavyje susietos, priklausomos nuo numatytų atskirų žemės ūkio produktų kainų bei būsimos paramos poveikio pokyčių, atskirų grūdų sektoriaus produktų balansinės prognozės.


Raktiniai žodžiai: grūdų rinka, kainos, makrorodikliai, parama, prognozavimas.

 

Irena Kriščiukaitienė, Salomėja Andrikienė, Aistė Galnaitytė, Andrej Jedik. Grūdų rinkos prognozės iki 2020 metų // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2010, nr. 23 (4), p. 74-84, ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (730 KB)  download
Grūdų rinkos prognozės iki 2020 metųderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt