home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2011-03-28

Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio žemės ūkiui ir maisto pramonei vertinimo modelis

Žemės ūkyje ir maisto produktų gamyboje naudojant genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) Europos Sąjunga ES taiko „Taikaus sambūvio“ principą bei genetiškai modifikuotų produktų (GMP) nesusimaišymo reikalavimus, kurie yra brangūs, reikalaujantys daug pastangų ir laiko. Šiuo metu ES, priimant sprendimus dėl GMO išleidimo į rinką, daugiau teisių, o tuo pačiu ir atsakomybės suteikta nacionalinėms vyriausybėms. Todėl GMO ekonominių pasekmių vertinimas nacionaliniu lygiu tampa labai svarbus. Tik pastaraisiais metais pradėtas vertinti GMO naudojimo ekonominis poveikis. Taikant „Taikaus sambūvio“ ir produktų nesusimaišymo reikalavimus, atsiranda GMO naudojimo gamyboje valstybės įstaigų administravimo veiklos. Dėl šių veiklų patiriamų sąnaudų apskaita ir paskirstymas yra problema, kurios iki šiol kurti modeliai neįvertino.

 

Darbo tikslas – išanalizavus ekonominę literatūrą, pasiūlyti GMO naudojimo gamyboje ekonominių  pasekmių vertinimo žemės ir maisto ūkiui modelį, atskleidžiant GMO naudojimo gamyboje procesus ir įvertinant dėl administravimo veiklų patiriamas sąnaudas, bei pateikti GMO gamybinio naudojimo finansinių rezultatų vertinimo algoritmą. Tyrimo metodai: analogijos, loginio palyginimo, dedukcijos, mokslinės ir informacinės literatūros analizės, vertės kūrimo grandinės ir veiklos kaštų, naudos-kaštų palyginimo.

 

Straipsnyje pateikiami rezultatai – GMO naudojimo gamyboje ekonominio poveikio vertinimo modelis, suteikiantis informacijos apie tai, kokią GMO naudojimas gamyboje turi įtaką procesų ir gamintojų pajamoms bei sąnaudoms, atsižvelgiant į GMO naudojimo gamyboje administravimo veiklų įtaką sąnaudoms. Remiantis Lietuvoje sukurta plačia įstatymine ir normatyvine baze, suformuluotos GMO naudojimo gamyboje procesų schemos. GMO naudojimo gamyboje procesai suformuoti naudojant vertės kūrimo grandinės metodą. Remiantis veiklos kaštų apskaitos metodu pateiktas universalus GMO išleidimo į rinką finansinių rezultatų vertinimo algoritmas.

 

Raktiniai žodžiai: ekonominio poveikio vertinimas, finansinių rezultatų vertinimo algoritmas, genetiškai modifikuoti organizmai (GMO), genetiškai modifikuoti produktai (GMP), GMO naudojimo gamyboje procesai,naudos-kaštų palyginimas, veiklos kaštų apskaita, vertės kūrimo grandinė.

 

JEL kodai: D020, M210, M410, Q140, Q160, Q180.

 

Kozlovskaja A. Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio žemės ūkiui ir maisto pramonei vertinimo modelis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 1 (25), p. 134-145, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (221 KB)  download
Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ekonominio poveikio žemės ūkiui ir maisto pramonei vertinimo modelisderliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt