home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2011-09-23

An index decomposition analysis model for identification of strategic changes: the case of cereal harvest in Lithuanian counties

Šiame straipsnyje analizuoti dviejų grūdinių augalų rūšių grupių – žieminių ir vasarinių javų – derliaus pokyčiai. Tyrimo tikslas – pasiūlyti ir pritaikyti naują indeksinio išskaidymo analizės modelį vertinant derliaus pokyčius. Tyrime pritaikyti logaritminio vidurkio Divisia indekso ir statistinės analizės metodai. Derliaus pokyčiai tirti analizuojant keturis veiksnius, apibūnančius pasėlių ploto, javų rūšių erdvinio pasiskirstymo (tarp apskričių ir apskrityse) bei derlingumo pokyčius. Šio tyrimo objektas – žieminių ir vasarinių javų derlius Lietuvoje. Tyrimui naudoti apskričių lygio duomenys, apimantys 2000–2010 m. laikotarpį. Pasėlių ploto efektas stipriausiai veikė javų derliaus padidėjimą. Tai gali būti paaiškinta javams skirtų ir naudojamų žemės ūkio naudmenų plotų padidėjimu. Struktūros (pasėlių paskirstymo tarp apskričių) efektas taip pat lėmė derliaus augimą. Be to, javų rūšių proporcijų kitimas atskirose apskrityse didino javų derliaus apimtį. Taigi minėti pokyčiai gali būti laikomi racionaliais prisitaikymo prie besikeičiančių gamtinių ir ekonominių sąlygų sprendimais. Nustatytas neigiamas derlingumo efekto poveikis, viršijantis teigiamą ploto efektą. Tolimesnės pasiūlyto modelio modifikacijos būtų neabejotinai naudingos priimant strateginio valdymo sprendimus.

 

Raktiniai žodžiai: indeksinio išskaidymo analizė, Divisia indeksas, derlius, derlingumas, javai, strateginis valdymas, indeksų metodas, Lietuva.

 

JEL kodai: C430, Q100, Q150.

 

Baležentis, A; Baležentis, T. An index decomposition analysis model for identification of strategic changes: the case of cereal harvest in Lithuanian counties // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 4 (28), p. 26-34, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (537 KB)  download
An index decomposition analysis model for identification of strategic changes: the case of cereal harvest in Lithuanian countiesderliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt