home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2011-09-23

Efficiency of the Lithuanian agricultural sector: return on fixed assets, output, and value added

Šiame straipsnyje analizuojamos Lietuvos žemės ūkio sektoriaus, susiduriančio su ES parama ir valstybių narių konkurencija, produktyvumo problemos. Tyrimo tikslas – nustatyti ir kiekybiškai įvertinti bendrosios pridėtinės vertės, sukuriamos žemės ūkyje, pokyčius lemiančius veiksnius. Tyrime naudoti šie metodai: statistinė analizė, santykinių rodiklių analizė, indeksinio išskaidymo analizė. Tyrimo periodas – 1995–2009 m.

 

Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ir viso ūkio produktyvumas buvo įvertintas atsižvelgiant į du santykinius rodiklius: ilgalaikio turto grąžą ir efektyvumą. Pirmasis rodiklis apskaičiuotas dalijant bendrosios produkcijos apimtį iš ilgalaikio turto apimties, antrasis – skaičiuojant bendrosios pridėtinės vertės ir bendrosios produkcijos apimties santykį. Ilgalaikis turtas žemės ūkio sektoriuje teikė mažėjančią grąžą 1996–2000 m., vėliau ji svyravo apie 18 proc. ribą ir pradėjo didėti nuo 2004 m., o 2008 m. pasiekė 22 proc. Tuo pačiu metu ilgalaikio turto grąža visame ūkyje siekė 41 proc. Žemės ūkio sektoriaus efektyvumas mažėjo nuo 2003 m. Taigi 2009 m. jis siekė 35 proc., o visame ūkyje – 52 proc. Minėti pokyčiai gali būti paaiškinti ilgalaikio turto apimties ir vertės augimu bei iš dalies mažėjusiomis žemės ūkio produkcijos kainomis. Ilgalaikio turto apimties pokyčiai darė panašią įtaką žemės ūkio sektoriuje ir visame ūkyje (atitinkami daliniai indeksai 1,9 ir 2,2). Ilgalaikio turto grąžos ir efektyvumo pokyčiai lėmė bendrosios pridėtinės vertės apimties sumažėjimą atitinkamai 36 proc. ir 12 proc. Tyrimo laikotarpiu pastarieji du efektai buvo teigiami visame ūkyje. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, yra tikslinga didinti ilgalaikio turto grąžą racionaliau panaudojant žemės ūkio naudmenas ir techniką, didinant žemės ūkio produkcijos konkurencingumą Vakarų Europos rinkose.

 

Raktiniai žodžiai: produktyvumas, produkcija, pridėtinė vertė, ilgalaikis turtas, indeksinio išskaidymo analizė.

 

JEL kodai: O130, Q100, Q130, C430.

 

Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, T. Efficiency of the Lithuanian agricultural sector: return on fixed assets, output, and value added  // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2011, nr. 4 (28), p. 66-74, ISSN 1822-6760 (EBSCOhost: Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (1,447 KB)  download
Efficiency of the Lithuanian agricultural sector: return on fixed assets, output, and value addedderliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt