home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2011-12-27

A farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA

Šio straipsnio tikslas – patobulinti ir pritaikyti daugiakriterinio vertinimo procedūrą, skirtą palyginti skirtingų ūkininkavimo tipų efektyvumą. Tyrime analizuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenys (laiko eilutės). Tyrimo periodas – 2003–2010 m. Ekonominio efektyvumo užtikrinimas yra vienas iš svarbiausių valdymo ekonomikos valdymo tikslų. Taigi yra svarbu identifikuoti efektyviausius ir šiuo požiūriu labiausiai atsilikusius ūkininkavimo tipus. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti neraiškiojo MULTIMOORA metodo taikymą; 2) sudaryti rodiklių rinkinį efektyvumo vertinimui; 3) įvertinti skirtingų ūkininkavimo tipų efektyvumą. Pritaikytas neraiškusis MULTIMOORA metodas leido atsižvelgti į tam tikrą neapibrėžtumą, būdingą visiems ekonominiams reiškiniams. Tyrimo rezultatai parodė, kad efektyviausiai veikė sodininkystės ir daržininkystės ūkiai. Antrieji pagal veiklos efektyvumą buvo mišrūs augalininkystės ir kiaulininkystės ūkiai. Žemiau vidutinio Lietuvos ūkio efektyvumo lygio veikė mišrūs vyraujant augalininkystei, mišrūs augalininkystės – žolėdžių gyvulių ir mišrūs vyraujant žolėdžiams gyvuliams ūkiai. Pastariesiems ūkininkavimo tipams ateityje turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys priimant strateginio valdymo sprendimus. Investicijų į technologijų atnaujinimą šiuose ūkiuose didinimas padėtų gerinti produkcijos kokybę, o tuo pačiu ir pajamas.

 

Raktiniai žodžiai: ūkininkavimo tipai, efektyvumas, neraiškieji skaičiai, MULTIMOORA, daugiakriterinis vertinimas.

 

JEL kodai: C440, Q100, Q130.

 

Baležentis, T. A farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p. 43-52, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (293 KB)  download
A farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORAderliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt