home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2011-12-27

Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas

Žmogiškieji ištekliai – vienas pagrindinių ekonomikos veiksnių, lemiančių regionų konkurencingumą, ekonomikos perspektyvas, gebėjimą pritraukti investicijas bei naujus išteklius. Regionų depopuliacija – tai regionų potencialo nykimas. Emigruodami žmonės su savimi išsiveža savo žinias, sugebėjimus, kvalifikaciją, todėl svarbu analizuoti, kodėl tam tikruose regionuose didesnė migracija, mažesni natūralios kaitos rodikliai, juos identifikuoti siekiant taikyti atitinkamas politikos priemones tiems regionams vystyti. Migracijos tema yra plačiai nagrinėjamas tyrimų objektas, tačiau dažniau analizuojamos pasekmės ir migracijos įtaka, mažiau – priežastys ir motyvai. Darbuose nurodoma, kad pagrindinis migraciją skatinantis veiksnys – ekonominė nauda. Vėlesnės teorijos išskiria bendruosius veiksniu: ekonominius, politinius ir teisinius, socialinius ir kultūrinius, psichologinius, saugumo, geografinius ir kitus. Šiame darbe migraciją nagrinėjome kiek kitu aspektu. Siekėme pažvelgti, kokie demografiniai procesai (ne ekonominiai ir ne socialiniai) galėtų būti veiksniais, skatinančiais palikti gyvenamąją vietovę, t.y. tyrėme, kaip žmogaus pasirinkimą keisti gyvenamąją vietą veikia faktoriai, kurių žmogus, gal būt, neįsisąmonindamas yra jų veikiamas: kaip jį veikia jo aplinkoje esančių žmonių amžius, tankumas, centrinio savivaldybės miesto dydis. Atlikti tyrimai parodė, kad yra tamprus ryšys tarp depopuliacijos ir regiono gyventojų amžiaus, jo kitimo dinamikos, gyventojų tankumo ir teritorijos centrinio miesto dydžio.

 

Raktiniai žodžiai: depopuliacija, gyventojų amžius, gyventojų tankumas, natūrali gyventojų kaita, regionai, tarptautinė migracija, vidinė migracija, žmogiškasis kapitalas.

 

JEL kodai: J100, J110, O150, R230.

 

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2011, nr. 5 (29), p.116-125, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (708 KB)  download
Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimasderliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt