home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2012-06-26

Save žalojančio elgesio ir regiono kaimiškumo ryšys

Pastaraisiais metais Lietuvos kaimas ir teritorijų kaimiškumo problemos Lietuvoje buvo gana plačiai nagrinėjamos demografiniu, ekonominiu, socialiniu bei gamtiniu aspektais. Žmogiškasis kapitalas – vienas iš šalies ir regionų vystymąsi lemiančių veiksnių. Šiame straipsnyje kaimo ir kaimiškumo problemų nagrinėjimas buvo praplėstas vienu žmogiškojo kapitalo aspektu – sveikatos būkle, – kuri buvo matuojama save žalojančio elgesio indeksu. Tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp save žalojančio elgesio indekso ir Lietuvos regionų kaimiškumo. Apskaičiuotas save žalojančio elgesio indeksas, jo pasiskirstymas Lietuvos regionuose, taikant EBPO regionų klasifikavimo pagal kaimiškumo laipsnį, metodiką. Remiantis gautais rezultatais, kuo labiau regionas yra kaimiškesnis, tuo didesnis tokio regiono SŽEI, kas reikštų, kad tokiuose regionuose gyvena labiau depresyvūs žmonės, turintys polinkį į save žalojantį elgesį. Tarp SŽEI ir regiono kaimiškumo egzistuoja tiesioginis ryšys.

 

Raktiniai žodžiai: kaimiškumas, kaimo regionai, save žalojantis elgesys, žmogiškasis kapitalas.

 

JEL kodai: R230, J240, R100.

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. Save žalojančio elgesio ir regiono kaimiškumo ryšys // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 2 (31), p. 96-102, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (296 KB)  download
Save žalojančio elgesio ir regiono kaimiškumo ryšysderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt