home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2012-06-27

Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniai

Straipsnyje pateikiama šalies žemės ūkio veiklos subjektų pajamų ir produktyvumo vertinimai. Remiantis žemės ūkio ekonomių sąskaitų skaičiavimais ir žemės ūkio sąlyginio darbuotojų skaičiaus tyrimo duomenimis, atlikta lyginamoji pajamų ir produktyvumo analizė. Tyrimo tikslas yra įvertinti ir pateikti ES-27 šalių narių žemės ūkio veiklos pajamų ir produktyvumo pokyčius. Publikacijoje taip pat pateikiami pagrindiniai metodinės rodiklių sampratos ir taikymo aspektai. Atlikta žemės ūkio produkcijos gamybos apimties, tarpinio vartojimo išlaidų, pagrindinio kapitalo suvartojimo, vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus, pridėtinės vertės ir pajamų pokyčių analizė bei jų raidos galimybės, galinčios nulemti produktyvumą žemės ūkio sektoriuje. Produktyvumo pokyčiai įvertinti kaip žemės ūkio produkcijos apimties indekso santykis su bendru išlaidų indeksu ir pridėtinės vertės indekso santykis su vidutiniu sąlyginiu darbuotojų skaičiaus indeksu. Pagrindiniais produktyvumo didėjimo veiksniais Lietuvos žemės ūkyje laikytini žemės ūkio produkcijos gamybos apimties didinimas, išlaidų mažinimas.

 

Raktiniai žodžiai: pajamos vienam sąlyginiam darbuotojui, pridėtinė vertė, produktyvumas, žemės ūkio ekonominės sąskaitos.

 

JEL kodai: E010, D330, Q100, Q110, O490.

 

Šapolaitė, V. Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 3 (32), p. 140-150, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (503 KB)  download
Žemės ūkio veiklos pajamos ir produktyvumas, jų pokyčių veiksniaiderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt