home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2012-06-29

Multimoora–FG: a multi–objective decision making method for linguistic reasoning with an application to personnel selection

Šio straipsnio tikslas – pritaikyti neraiškųjį MULTIMOORA metodą lingvistiniam programavimui grupiniame sprendimų priėmime. Naujasis MULTIMOORA–FG metodas sudarytas iš trijų dalių: neraiškiosios santykių sistemos, neraiškiojo atskaitos taško, neraiškiosios pilnosios sandaugos formos. Minėtų trijų metodų taikymas leidžia atlikti efektyvų alternatyvų įvertinimą atsižvelgiant į daugelį iš anksto apibrėžtų tikslų. MULTIMOORA–FG metodas leidžia apdoroti trečiojo laipsnio neraiškiuosius skaičius, kurie gali atspindėti kiekybinę ir kokybinę informaciją, pavyzdžiui lingvistinius kintamuosius. Taigi naujasis metodas tinkamas lingvistiniam sprendimų pagrindimui. Šiame straipsnyje MULTIMOORA–FG pritaikytas apibendrinant skirtingų ekspertų nuomones ir taip atliekant atsparią nuokrypiams personalo atranką. Dėl personalo atrankos procese pasitaikančio neapibrėžtumo, dviprasmiškumo ir netikslumo, jame tikslinga taikyti daugiakriterinio vertinimo metodus bei šiuolaikines informacines technologijas. Konkreti personalo atrankos problema buvo panaudota kaip MULTIMOORA–FG metodo taikymo pavyzdys: įmonė sudarė keturių ekspertų grupę personalo atrankai, ekspertai vertino kandidatus pagal aštuonis kriterijus. Šie kokybiniai kriterijai buvo išreikšti lingvistiniais kintamaisiais. Minėtas skaitinis pavyzdys patvirtino galimybę patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą taikant naująjį metodą MULTIMOORA–FG.

 

Raktažodžiai: personalo atranka, personalo valdymas, įdarbinimo sprendimai, žmogiškųjų išteklių valdymas, daugiatikslis optimizavimas, MLTIMOORA, MULTIMOORA–FG, neraiškieji skaičiai, lingvistinis pagrindimas.

 

Baležentis, A; Baležentis, T.; Brauers, W. K. M. Multimoora–FG: a multi–objective decision making method for linguistic reasoning with an application to personnel selection // Informatica, ISSN 0868-4952, 23(2), 2012, p. 173-190 (IAOR (International Abstracts in Operations Research), INSPEC, MathSciNet, Science Citation Index Expanded (Web of Science), SCOPUS, VINITI, Zentralblatt MATH).

 

Cituojamumo rodiklis (Impact factor / Agregate Impact factor) 1.786 / 1.25.

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (171 KB)  download
MULTIMOORA–FG: daugiatikslio sprendimų priėmimo metodas lingvistiniam pagrindimui ir jo taikymas personalo atrankojederlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt