home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2012-12-31

Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atveju

Viešosios politikos įgyvendinimas per tinklus yra paskatintas įvairių motyvų. Modernus valdymas Europos Sąjungoje atspindi perėjimą prie uždavinių ir atsakomybės pasidalinimo: prie veikimo drauge, o ne atskirai. Politikos tinklai tarsi simbolizuoja politinio proceso dalyvių gausėjimą ir šiuolaikinio valdymo formų pokyčius. Šie tinklai – tai organizuotos struktūros, apimančios veikėjus ir jų tarpusavio ryšius, įtrauktus į kolektyvinio veiksmo, kuris yra skirtas jungtiniam problemos sprendimui, procesą. Lietuvos kaimo tinklo, kaip ir kitų politikos tinklų, veiksmingumas iš esmės priklauso nuo to, kaip minėtuose tinkluose vykdoma veikla atitinka tinklaveikos bruožus. Straipsnyje pristatomas tinklaveikos bruožų raiškos Lietuvos kaimo tinklo atveju tyrimas, kurio me-tu, identifikavus tinklaveikos sąvoką ir bruožus, buvo įvertinta, kaip ir kiek Lietuvos kaimo tinklo veikla atitinka šiuos bruožus bei pateiktos rekomendacijos tinklo veiklai stiprinti. Tyrimo metu atliekant sisteminę mokslinės literatūros ir dokumentų analizę bei sintezę buvo atskleista tinklaveikos sąvoka ir bruožai, įvertinta Lietuvos kaimo tinklo misija, tikslai bei struktūrinė sąranga. Naudojant struktūrizuotą Lietuvos kaimo tinklo narių apklausą, įvertintas Lietuvos kaimo tinklo narių tarpusavio bendradarbiavimo ir dalinimosi informacija mastas.

 

Raktiniai žodžiai: Lietuvos kaimo tinklas, politikos tinklas, tinklas, tinklaveika, tinklaveikos bruožai.

 

JEL kodai: D85, L38, Z18.

 

Ribašauskienė,E.; Šalengaitė, D. Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atveju // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 5 (34), p. 188-197, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (359 KB)  download
Tinklaveikos bruožų raiška Lietuvos kaimo tinklo atvejuderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt