home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2013-01-02

The Cost Malmquist Index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms

Straipsnyje apibendrinami metodai, pasiūlyti Maniadakio ir Thanassoulio (2004) bei Färe ir kt. (1994), taip pritaikant Malmkvisto produktyvumo indeksą kintančios masto grąžos gamybos technologijai ir masto efektyvumo vertinimui. Masto efektyvumo įtaka įvertinama apskaičiuojant kintančios ir pastovios masto grąžos techninio efektyvumo rodiklius. Kaštų Malmkvisto indeksas buvo naudojamas vertinant bendrojo produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose. Tyrimas remiasi Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenimis. Tyrimo imtį sudaro 200 ūkininkų ūkių, veikusių 2004–2009 m. Nustatant indeksų reikšmes, taikyta duomenų apgaubties analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad kaštų produktyvumas padidėjo apie 7,7 %, o techninis produktyvumas – 22,4 %. Bendrojo produktyvumo augimą daugiausia lėmė techninio efektyvumo pokyčiai, taigi inovacijų įtaka gamybos galimybių kreivės pokyčiams buvo ne itin reikšminga.

 

Raktažodžiai: bendrasis produktyvumas, kaštų Malmkvisto indeksas, duomenų apgaubties analizė, ūkininkų ūkiai.

 

Baležentis, T. The Cost Malmquist Index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms // Žemės ūkio mokslai, 2012. T. 19. Nr. 3. p. 168–179. ISSN: 1392-0200. [EBSCO host: Central & Eastern European Academic Source; CAB Abstracts].

 

© Lietuvos mokslų akademija, 2012

http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2504

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt