home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2013-03-28

Javų rinkos dalyvių lūkesčių įtakos šiai rinkai vertinimas

XXI a. ekonomistams kelia daug svarbių uždavinių. Vienas iš jų – suprasti lūkesčių formavimosi mechanizmą ir įvertinti jų lūkesčių poveikį ekonomikos subjektų veiklos sprendimams. Žemės ūkio subjektų lūkesčių formavimosi mechanizmo suvokimas leistų lengviau prognozuoti žemės ūkio produktų pasiūlą ir pasiekti žemės ūkio politikos tikslus. Darbo tikslas – ištirti javų rinkos dalyvių (augintojų, supirkėjų ir perdirbėjų) lūkesčių poveikį šiai rinkai. Darbe tirti kviečių, miežių ir rugių supirkimo kiekio, kainos ir perdirbimo apimčių ryšiai su infliaciniais lūkesčiais. Tam tikslui sukurti trys VAR modeliai, gebantys ne tik kiekybiškai įvertinti lūkesčių poveikį, bet ir prognozuoti kai kuriuos kviečių ir miežių rinkos rodiklius. Modelį nesudėtinga taikyti praktikoje nagrinėjant tiek konkrečias jo pagalba gautas reikšmes, tiek bendras tendencijas ir reiškinio kitimo kryptis. Tyrimas parodė, kad prognozuojama infliacija ir praėjusio laikotarpio vidutinė ES kaina yra statistiškai reikšmingi veiksniai visuose nagrinėtuose sektoriuose, išskyrus rugių. Be to, tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad kviečių ir miežių rinkų dalyvių lūkesčiai yra racionalūs.

 

Raktiniai žodžiai: racionalūs lūkesčiai, javų rinka, vektorinė autoregresija.

 

JEL kodai: D840, Q110.

 

Kriščiukaitienė, I.; Eirošius, Š.; Namiotko, V. 2013. Javų rinkos dalyvių lūkesčių įtakos šiai rinkai vertinimas, Management theory and studies for rural business and infrastructure development =Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(1): 63–71. ISSN 1822–6760 [EBSCO host: Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas) Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (338 KB)  download
Javų rinkos dalyvių lūkesčių įtakos šiai rinkai vertinimasderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt