home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2013-03-28

Sandorio kaštų įtakos ūkių veiklos rodikliams vertinimas

Sandorio kaštų teorijai užsienio literatūroje ekonomikos tematika skiriamas nemažas dėmesys, o Lietuvoje empirinių tyrimų šiuo klausimu beveik nėra. Analizuoti ir vertinti sandorio kaštus žemės ūkyje yra svarbu dėl dviejų priežasčių. Pirma, žemės ūkio sektoriuje sandorio kaštų apimtys yra didelės. Antra, šių kaštų rėmimas akcentuojamas Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatose. Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos ūkininkų ūkių sandorio kaštus, susijusius su įsipareigojimais paramai gauti ir nustatyti jų įtaką ūkių ekonominiams rodikliams. Vertinant sandorio kaštų struktūrą ir dydį, taikytas statistinių duomenų lyginamosios analizės metodas, o duomenys analizei gauti apklausus paslaugų tiekėjus ir ūkininkus bei įvertinus vidutinį darbo laiką, būtiną šioms paslaugoms gauti. Įgyvendinant šį tikslą buvo apskaičiuoti ir įvertinti paramai gauti sandorio kaštų dydžiai pagal atskiras jų rūšis, nustatyti jų pokyčiai 2011 m., palyginti su 2008-aisiais, ir įtaka ekonominiams rodikliams; pateikti siūlymai, susiję su sandorio kaštų tolesniu vertinimu.

 

Raktiniai žodžiai: transakcinės sąnaudos, žemės ūkio sektorius.

 

JEL kodai: B520, D230.

 

Lakis, A. 2013. Sandorio kaštų įtakos ūkių veiklos rodikliams vertinimas, Management theory and studies for rural business and infrastructure development =Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(1): 72–78. ISSN 1822–6760 [EBSCO host: Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas) Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (208 KB)  download
Sandorio kaštų įtakos ūkių veiklos rodikliams vertinimasderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt