home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2013-03-28

Ūkininkų gebėjimų kaip vidinio verslumo veiksnio tyrimas: pienininkystė

Šiame straipsnyje analizuojama pienininkystės ūkininkų gebėjimų svarba jų versliniam aktyvumui. Tyrimo tikslas – įvertinti pienininkystės ūkininkų gebėjimus kaip vidinius verslumą lemiančius veiksnius. Šiame tyrime gebėjimai suprantami kaip mokėjimas atpažinti ir toliau išnaudoti galimybes. Empirinio tyrimo metu, naudojant anketinę apklausą, visoje Lietuvoje apklausti 335 pienininkystės krypties ūkių ūkininkai. Atlikus statistinę duomenų analizę nustatyti reikšmingesni rezultatai, parodantys, kad faktorinės ir klasterinės analizės metodais išskirti aukštesnių gebėjimų klasterio ūkininkai yra stambesnių ūkių savininkai, geriau išsilavinę, labiau analizuojantys savo galimybes, dažniau ieškantys informacijos ir išbandantys naujoves, turintys daugiau ryšių, atviresni negu žemesnių gebėjimų ūkininkai. Ūkininkų savybių ir nuostatų sąsajos sukuria prielaidas jų motyvacijos priemonėms parinkti ir verslumui aktyvinti.

 

Raktiniai žodžiai: verslumas, vidiniai verslumo veiksniai, produkcijos gamintojai.

 

JEL kodai: J240, L260, R510.

 

Stalgienė, A.; Juškevičienė, D. 2013. Ūkininkų gebėjimų kaip vidinio verslumo veiksnio tyrimas: pienininkystė, Management theory and studies for rural business and infrastructure development =Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(1): 111–118. ISSN 1822–6760 [EBSCO host: Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas) Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (242 KB)  download
Ūkininkų gebėjimų kaip vidinio verslumo veiksnio tyrimas: pienininkystėderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt