home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2014-06-16

Probabilistic productive technology and partial production frontiers: an application to Lithuanian agriculture

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas įvertinant duomenų neapibrėžtumą. Minėtam tikslui pasiekti pritaikytos tikimybinės gamybos funkcijos. Gautųjų efektyvumo įverčių jautrumo analizė buvo atlikta keičiant atsitiktinės atskaitos ūkių imties dydį, taip suformuojant atitinkamas m–tosios eilės gamybos ribas. Gyvulininkystės ūkiai veikė santykinai efektyviausiai nepriklausomai nuo modelio orientacijos į išteklių taupymą ar produkcijos apimties didinimą, ir atsitiktinės imties dydžio. Augalininkystės ūkiai pasižymėjo žemiausiais vidutiniais efektyvumo įverčiais ir didžiausia duomenų sklaida. Pažymėtina, kad pačiais didžiausiais efektyvumo įverčiais pasižymėjo atskiri augalininkystės ūkiai, taigi neefektyvumas minėtame ūkininkavimo tipe gana dažnai gali būti lemiamas gamtinių ar vadybinių aplinkybių. Nors efektyviausiai veikė gyvulininkystės ūkiai, pastaruoju metu Lietuvoje stebimas gyvulių skaičiaus mažėjimas. Taigi gyvulininkystės skatinimo priemonės prisidėtų prie efektyvumo ir produktyvumo didinimo Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

 

Prasminiai žodžiai: efektyvumas; ūkininkų ūkiai; dalinė riba; veiklos analizė.

 

Baležentis, T.; Baležentis, A. 2014. Probabilistic productive technology and partial production frontiers: an application to Lithuanian agriculture, Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists 1(41): 141–146. ISSN 1648-8776 [CEEOL nuo 2005, IndexCopernicus nuo 2008].

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (156 KB)  download
Probabilistic productive technology and partial production frontiers: an application to Lithuanian agriculturederlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt