home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2015-06-30

Taikomųjų kaimo plėtros mokslinių tyrimų poreikis Lietuvoje

Europos Sąjunga (ES) skiria didelį dėmesį kaimo vystymui. Pirma, žemės ūkio gamyba sudaro pagrindą vystytis perdirbamajai pramonei bei užtikrina apsirūpinimą maisto produktais. Antra, svarbu taupyti gamtinius išteklius ir mažinti klimato kaitą. Trečia, reikia gerinti kaime gyvenančio žmogaus gyvenimo kokybę, siekiant išlaikyti kaimo gyvybingumą, išsaugoti bioįvairovę ir švarią aplinką ateinančioms kartoms. Įgyvendinant ES ir Lietuvos strategines nuostatas, būtina tinkamai nustatyti kaimo vystymo mokslinių tyrimų prioritetus. Šiam tikslui pasiekti reikia sutelkti Lietuvos mokslinį potencialą bei koncentruoti ribotus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Moksliniame straipsnyje suformuluotos kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų temos, atsižvelgiant į ES ir Lietuvos strateginių dokumentų nuostatas, nustatyti verslo ir viešųjų organizacijų poreikiai kaimo plėtros taikomiesiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei pateikti siūlymai kaimo plėtros programai Lietuvoje 2014–2020 m. Tyrimo rezultatai gauti pasitelkiant mokslo institucijų, kaimo verslo ir viešųjų organizacijų kompetencijas. Šiam tikslui buvo suformuota focus grupė ir atlikta respondentų apklausa.

 

JEL kodai: M10, Q16, D83, O31.

 

Keyword(s): kaimo plėtra, taikomieji moksliniai tyrimai, prioritetinės kryptys, inovacijos, strategija.

 

Aleknevičienė, V.; Skulskis, V.; Šarauskis, E.; Kriaučiūnienė, Z.; Šakickienė, A. 2015. Taikomųjų kaimo plėtros mokslinių tyrimų poreikis Lietuvoje. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 37(2):155–166. DOI:http://dx.doi.org/10.15544/mts.2015.14  (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Mokslo publikacija: Taikomųjų kaimo plėtros mokslinių tyrimų poreikis Lietuvoje

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt