home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2010-07-10

Gyvulininkystės sektoriaus prognozės iki 2020 metų

Šio straipsnio tikslas – pateikti Lietuvos gyvulininkystės sektoriaus prognozes iki 2020 m. Tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: pritaikyti ir koreguoti pasirinktą modelį AGMEMOD šalies žemės ūkio gamybinėmis ir ekonominėmis sąlygomis; išanalizuoti ir pateikti svarbiausius išorės veiksnius, darančius įtaką gyvulininkystės sektoriaus plėtrai, įvertinti dabartiniu metu vykdomos žemės ūkio pajamų palaikymo politikos ir bendroje ES rinkoje vyraujančių kainų kitimo tendencijų įtaką gyvulininkystės sektoriui; nustatyti Lietuvos gyvulininkystės sektoriaus dalies žemės ūkyje mažėjimo priežastis bei pateikti siūlymus situacijai gerinti. Straipsnis parengtas pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo, ekonominių ir socialinių tyrimų 2009 m. programos tyrimą „Žemės ūkio sektoriaus plėtros perspektyvos iki 2020 m. pagal besikeičiančius vidaus ir išorės veiksnius“.
Straipsnyje naudoti faktiniai 2000–2008 m. pagrindinių gyvulininkystės produktų (pieno, galvijienos, kiaulienos ir paukštienos balansų sudedamųjų dalių (gamyba, vartojimas, eksportas, importas, nuostoliai) bei ekonominių rodiklių duomenys. Tyrimo metodai: euristiniai, grafiniai ir ekonometrinis dalinės pusiausvyros modelis AGMEMOD. Darbo rezultatai: surinkti faktiniai duomenys, adaptuotas Lietuvos žemės ūkio gamybinėmis ir ekonominėmis sąlygomis ekonometrinis modelis AGMEMOD, kurio pagalba, atsižvelgiant į makrorodiklių (BVP, tenkantis vienam gyventojui, infliacija, gyventojų skaičius) kitimą, pateiktos tarpusavyje susietos, priklausomos nuo numatytų pieno, atskirų mėsos rūšių ir augalų pašarams kainų ES ir Lietuvoje bei būsimos paramos poveikio pokyčių, atskirų gyvulininkystės sektoriaus produktų balansinės prognozės.

Raktiniai žodžiai: gyvulininkystės sektorius, kainos, makrorodikliai, parama, prognozavimas.

Irena Kriščiukaitienė, Aistė Galnaitytė, Salomėja Andrikienė, Andrej Jedik. Gyvulininkystės sektoriaus prognozės iki 2020 metų // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 76-86., ISSN 1822-6760. (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (396 KB)  download
Gyvulininkystės sektoriaus prognozės iki 2020 metųderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt