home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2015-12-22

Investigation of the demand of public services of rural areas

Mažėjant kaimo gyventojų, didėja atstumai iki viešųjų paslaugų teikimo vietų, jos brangsta. Todėl viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas tampa vis didesniu iššūkiu kaimo vietovėse ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Viešosios paslaugos – tai vienas iš kaimo gyvybingumo aspektų, kuris plačiai diskutuojamas tiek mokslininkų, tiek politikų. Nagrinėjami paslaugų paklausos aspektai, ieškoma naujų, inovatyvių būdų viešosioms paslaugoms teikti, taikomi nauji paslaugų teikimo modeliai kombinuojant privatų ir viešąjį sektorius, bendruomenės išteklius. Tyrimo tikslas – identifikuoti viešąsias paslaugas ir poreikį, kuriose kaimo vietovėse jis yra didžiausias. Tyrimo rezultatams  pasiekti buvo parengta anketa, kuria apklausti kaimo seniūnai dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnijose paklausos ir problemų. Anketa buvo išsiųsta 450 Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų seniūnams. Atsakymus pateikė 352 seniūnai. Rezultatai parodė, kad geriausiai yra vertinamos tokių viešųjų gėrybių kaip informacijos prieinamumo, mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir socialinių paslaugų teikimas. Tačiau pirminės sveikatos priežiūros, viešojo transporto ir komunalinių patarnavimų (vandens teikimas, nuotekų valymas, atliekos) viešosios paslaugos turi būti tobulinamos.

 

JEL kodai: R10, R20, R50.

 

Keyword(s): kaimo vietovės, paklausa, viešosios paslaugos.

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2015. Investigation of the demand of public services of rural areas, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 37(4): 521–531. DOI:10.15544/mts.2015.44 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Investigation of the demand of public services of rural areas

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt