home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Naujienų archyvas
2016-11-10

Ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės plėtotė Lietuvoje : Mokslo studija

www_r250k3i7Yov1.jpg

Mokslo studijos „Ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės plėtotė Lietuvoje“ pagrindą sudaro apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatai, kurie buvo pasiekti įgyvendinant Europos Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 7-osios bendrosios programos CORE ORGANIC II finansuojamą ERA-NET projektą „Nuoseklus augimas: nuo nišinio produkto iki didelių apimčių su integralumu ir pasitikėjimu“ (Healthy Growth), kurį Lietuvoje administravo Žemės ūkio ministerija. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas šį projektą įgyvendino kartu su partneriais iš 9 Europos šalių, jo koordinatorius – Orhuso universitetas Danijoje.

 

Studijos tikslas – išanalizuoti ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinę ir atskleisti pagrindines prielaidas sėkmei pasiekti, derinant produktų tiekimo apimtis ir vertes. Be to, studijoje siekiama praplėsti teorines galimybes vystyti ekologiškų produktų tiekimo grandinę, naudojantis žemės ūkio produktų gamintojų kooperacija.

 

Mokslo studijoje ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė analizuota remiantis moderniąja tiekimo grandinės valdymo teorija; kokybinė turinio analizė taikyta viešojoje erdvėje prieinamai su ekologiško pieno kooperatyvo „EKO Žemaitija“ veikla susijusiai informacijai apibendrinti; atlikta multiperspektyvinė analizė, leidusi šio kooperatyvo veiklą nagrinėti tiek konkretaus grandinės dalyvio, tiek ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės lygmeniu. Kooperatyvo, kaip vieno vidutinės tiekimo grandinės dalyvių, veiklai vertinti buvo atliktas kokybinis tyrimas, naudojant giluminį interviu su jo vadovybe, pusiau struktūrizuotas interviu taikytas ir renkant informaciją apie „EKO Žemaitijos“ bei mažmeninių prekybos įmonių bendradarbiavimą ir tarpusavio santykius, veiklai vertinti jo narių požiūriu buvo atlikta anketinė ūkininkų–kooperatyvo narių apklausa.

 

Statistinei analizei naudoti VšĮ „Ekoagros“ bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. Mokslo studijoje pateikiami tyrimai atlikti 2013–2016 metais.

 

Studijoje pateikiami rezultatai: atlikta maisto produktų tiekimo nuo gamintojo iki vartotojo grandinių apžvalga, identifikuoti jų tipai ir ypatumai; išanalizuota ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė Lietuvoje, įvertinant žaliavos gamybą ūkiuose bei jos supirkimo kainas, perdirbimą, geriamojo pieno mažmeninės kainos pasiskirstymą tarp grandinės dalyvių; atlikta vidutinės produktų tiekimo grandinės dalyvio – „EKO Žemaitija“ – atvejo studija, išnagrinėta jo sėkmės istorija taikant įvairius metodus, skirtingus duomenų šaltinius bei jų gavimo būdus. Be to, išanalizuotos ekologiško pieno panaudojimo šalyje kryptys, apskaičiuotas teorinis tokio pieno balansas, pateikti siūlymai kai kuriems probleminiams klausimams spręsti.

 

Raktažodžiai: ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė, produktų tiekimo grandinės dalyvis, „EKO Žemaitija“, bendradarbiavimas, komunikacija, kooperacija.

 

Skulskis, V.; Girgždienė, V. 2016. Ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės plėtotė Lietuvoje : Mokslo studija. Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 86 p. : iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-58-4.

 

© 2016

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Ekologisku_pieno_produktu_tiekimo_grandines.pdf Ekologisku_pieno_produktu_tiekimo_grandines.pdf  (1,592 KB)  downloadderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt